Propozycja stworzenia rejestrów umów w Gminie Osiek Jasielski oraz Starostwie Powiatowym w Jaśle

_IMG_0924Portal „Załęże w gminie Osiek Jasielski” wystosował do Wójta Gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza oraz do Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika pismo z propozycją utworzenia gminnego i – odpowiednio – powiatowego rejestru umów, jakie Gmina Osiek Jasielski oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle (a także jednostki im podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych miałaby obejmować informacje dotyczące aktualnych, jak i archiwalnych umów, podpisanych przez Gminę Osiek Jasielski i Powiat Jasielski w zakresie wszystkich wchodzących w te jednostki samorządu terytorialnego obszarów działalności.

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta znajdzie zrozumienie w Starostwie Powiatowym w Jaśle jak i Urzędzie Gminy Osiek Jasielski i zakończy się powodzeniem, to znaczy szybkim stworzeniem takich rejestrów. W naszym przekonaniu rejestry powstałe w tych urzędach wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom obywateli – mieszkańców gminy w kwestii przejrzystości jak i jawności działań administracji samorządowej. Samorząd terytorialny (gminny, powiatowy) tworzą bowiem obywatele zamieszkujący dane terytorium.

_IMG_0928a

Rejestry umów w Biuletynie Informacji Publicznej publikują już m.in.:

– Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm

– Urząd Miasta Szczecin – http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50829.asp

– Starostwo Powiatowe w Wadowicach – http://www.powiat.wadowice.pl/Rejestr-umow-Starostwa-Powiatowego-w-Wadowicach-5177.html


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.