Protokół z Sesji Nr VIII Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 kwietnia 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony dopiero po ponad 6 tygodniach w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski Protokół z Sesji Nr VIII Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 kwietnia 2015 roku. W porządku obrad sesji znalazły się: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi a także zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2015.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 roku

9. Interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie Sesji.

Pobierz Protokół (PDF)

protokół ug

Źródło:
BIP Gminy Osiek Jasielski [dostęp: 21 czerwca 2015 r. godz. 8:45]

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.