Protokół z Zebrania Wiejskiego w Załężu z dnia 15 września 2012 r.

Przedstawiamy Wam pełny Protokół z ostatniego Zebrania Wiejskiego w Załężu, które odbyło się w Domu Ludowym dnia 15 września 2012 r. Dokumentacja w formie skanów została w dniu wczorajszym (tj. 5 października 2012 r.) udostępniona portalowi zaleze.com przez Urząd Gminy Osiek Jasielski.

 

 

 

[dekretacja p. Władyka]                               [pieczęć urzędowa Urzędu Gminy Osiek Jasielski]

 

15.09.2012

 Protokół

 Z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 15.09.2012

Tematem zebrania było podzielenie funduszu sołeckiego Załęża na poszczególne prace.

Zebranie otworzył sołtys wsi Załęże Wygonik Kazimierz witając zebranych mieszkańców. Sołtys przedstawił potrzeby podziału funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Do podziału była kwota 23 220 zł. Uchwały Rady Gminy, Rada Sołecka oraz zebranie zaproponowała następujący podział funduszu sołeckiego:

Remont kładki na rzece Wisłoce

Drobne remonty przy domu ludowym

Dopłata brakującej kwoty do wykonania projektu na budowę chodnika w kierunku Dębowca.

Na zebraniu padły zapytania o budowę chodnika w kierunku Załęże – Markuszka, gdzie została omówiona budowa chodnika oraz warunki podane przez Starostwo Powiatowe.

Mieszkańcy zadeklarowali, że napiszą pismo wraz z podpisami do Starostwa o przyspieszenie budowy tego chodnika ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz przechodniów korzystających z tej drogi, ponieważ odbywa się tam duży ruch przejeżdżających tam ciężkich samochodów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpis i pieczęć: Wygonik Kazimierz

Sołtys Wsi Załęże
Gmina Osiek Jasielski

 

——————————

Załęże, dnia 15.09.2012

Pan
Mariusz Pykosz
Wójt Gminy Osiek Jasielski

WNIOSEK

Na podstawie art.4 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Nr…….. zebrania wiejskiego sołectwa w Załężu z dnia 15.09.2012 wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

remont kładki na rzece Wisłoce w Załężu, dofinansowanie brakującej kwoty do wykonania projektu na budowę chodnika w kierunku Dębowca oraz pozostałą kwotę do budowy chodników, drobne remonty przy domu ludowym.

Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest:

to jedyna droga przez kładkę na pola znajdujące się za rzeką Wisłoką, budowa chodników jest bezpieczeństwem dla dzieci oraz uczestników korzystających z użytkowania drogi, pomalowanie sali wewnątrz.

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 23220 zł i składają się z następujących pozycji:

  1. Remont kładki: 3220 zł
  2. Drobne remonty przy domu ludowym: 3000 zł
  3. Dopłata do projektu oraz budowę chodnika: 17000 zł

Razem: 23 220 zł

Sołtys wsi.

Załącznik:

Protokół zebrania wiejskich z dnia 15.09.2012 r.

Poniżej wniosek dołączony do protokołu z zebrania, złożony w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim.

Źródło:
UG Osiek Jasielski


2 komentarze
  1. fizio pisze:

    no to spoko, że chodnik w stronę markuszki buduje się odkąd skończyłem podstawówke hahahahahaha to są jakieś jaja a nie posiedzenie zarządu xd xd good luck

  2. boss pisze:

    A gdzie pieniądze za las????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.