Przetarg na remonty dróg w Czekaju i Załężu

Czekaj_Mapa2Gmina Osiek Jasielski ogłosiła dziś, tj. 21 marca 2013 r., przetarg na remont drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 467 w km 0+000 – 0+060 i działce ewidencyjnej nr 156/21 w km 0+000 – 0+180 w miejscowości Czekaj oraz Remont drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 249 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Załęże.

Zakres robót:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym roboty obejmują:

– wykonanie robót ziemnych,

– wykonanie remontów korpusu i nawierzchni dróg, zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarach robót, stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ.

 

Przedmiary robót (uproszczone):

CZEKAJ:

Przedmiar_Czekaj

a)

Czekaj_Mapa3 (źródło: geoportal.gov.pl)

Czekaj_Mapa4 (źródło: geoportal.gov.pl)

b)

Czekaj_Mapa

 (źródło: geoportal.gov.pl)

Czekaj_Mapa2

 (źródło: geoportal.gov.pl)

ZAŁĘŻE:

Przedmiar_Załęże

Załęże_Mapa

Załęże_Mapa2

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 5 kwietnia 2013 r. godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112 – pokój nr 9 – sekretariat.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja:
5192_siwz.doc – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
5192_zalacznik_nr_1_do_siwz.doc – Załącznik nr 1 do SIWZ
5192_zalacznik_nr_2_do_siwz.doc – Załącznik nr 2 do SIWZ
5192_zalacznik_nr_3_do_siwz.doc – Załącznik nr 3 do SIWZ
5192_zalacznik_nr_4_do_siwz.doc – Załącznik nr 4 do SIWZ
5192_zal_nr_5_do_siwz_wzor_umowy.doc – Załącznik nr 5 do SIWZ
5192_zal_nr_6_do_siwz_przedmiary.zip – Załącznik nr 6 do SIWZ
5192_zalacznik_nr_7_do_siwz.doc – Załącznik nr 7 do SIWZ

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.