Przetarg na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej

20 lipca 2012 r. Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej – III etap.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej.

Dotychczas w I i II etapie zostały wykonane: fundamenty wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi: pionową i poziomą, szkielet żelbetowy stropu nad zapleczem i łącznikiem, schody wewnętrzne, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, nadproża, kominy.

W III etapie robót należy wykonać roboty budowlane, umożliwiające ukończenie obiektu i oddanie do użytkowania.

Termin wykonania zadania przewidziany jest na 30 czerwca 2014 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06 sierpnia 2012 r., godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 9 – sekretariat.

Szczegóły dotyczące SIWZ oraz pozostałej dokumentacji znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski pod adresem: http://www.osiekjasielski.ires.pl/16660,20895/20895/art4482.html

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.