PRZETARG: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap

DL_Załęże_02aWczoraj, tj. dnia 28 sierpnia 2014 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane, którego przedmiotem jest „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu – I etap”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert został wyznaczony na dzień 12 września 2014 r., godzina 08:30. Ze szczegółami przedmiotowego przetargu można zapoznać się poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku Domu Ludowego w Załężu – I etap.

Roboty obejmują przebudowę wewnątrz istniejącego dwukondygnacyjnego budynku, częściową jego rozbudowę w kierunku północnym i wschodnim oraz nadbudowę nowego dachu na całości budynku.

Po zrealizowaniu inwestycji będzie to obiekt o powierzchni zabudowy 362,80 m2 i powierzchni użytkowej 570,46 m2.

Budynek będzie niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowej, o połaci nachylonej pod kątem 35 st., pokryty blachodachówką gontopodobną.

Prace będą obejmowały min.: wyburzenie części istniejących ścian działowych, wykonanie dodatkowych przebić dla przejść i drzwi wewnętrznych, wykonanie nowych nadproży żelbetowych, wykonanie nowych stropów, wykonanie nowego dachu oraz nadbudowę nowego poddasza z lukarnami, rozbudowę budynku w kierunku wschodnim o klatkę schodową z zapleczem.

Zakres prac stanowiący wykonawstwo I etapu odejmuje roboty budowlane:

a) w zakresie fundamentów – stopy fundamentowe wewnątrz budynku z uwzględnieniem rozbiórki części istniejących fundamentów, – fundamenty pod częścią dobudowaną , – izolacja fundamentów,

b) w zakresie robót rozbiórkowych, wykonanie wszystkich koniecznych rozbiórek: dachu, ścian, schodów, stolarki i przebić w istniejącym budynku,

c) w zakresie budowy do stanu surowego otwartego budynku – ściany nadziemia, nadproża, kominy, – schody wewnętrzne i zewnętrzne, – stropy, – dach-konstrukcja i pokrycie wraz ze stolarką okienną.

Jak wskazano w SIWZ:

Przetarg_Opis

Dok._projektowa_-_zal._nr_8.rar – Zał nr 8 do SIWZ
Dok._techniczna_-_zal._nr_8a.rar – Zał nr 8a
Przedmiar_robot_-_zalacznik_nr_9.pdf – zał nr 9 do SIWZ

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin realizacji zamówienia to 31 sierpnia 2015 r.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie niezmienne, stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe.

Wybrane fragmenty prezentujące docelową elewację budynku (wyciąg z dokumentacji projektowej):

DL_Załęże_01a

DL_Załęże_02a

DL_Załęże_03a

DL_Załęże_04a

Jakie jest Wasze zdanie na temat przebudowy Domu Ludowego? Czy projekt Wam się podoba?

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


2 komentarze
  1. brychu pisze:

    świetne! a ma ktoś zdjęcia jak początkowo wyglądał ten obiekt?

  2. atom pisze:

    znajac zycie i wykonawcow oraz inwestora, final budynku bedzie inny niz zaprojektowany :)
    generalnie projekt jest bardzo lady, ale czy funkcjonalny?
    Mozeby najpierw jakies umocnic brzegi rzeki Wisłoki przy placu budowy …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.