Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna poskładanego w stosy

Wójt Gminy Osiek Jasielski na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna poskładanego w stosy.


 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2012r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski – sala konferencyjna (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług.

Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży, po wystawieniu faktury. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT. Podane ceny są cenami loco skład w Świerchowej. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny do chwili jego rozpoczęcia.

Szczegółowe informacje o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać u Sołtysa wsi Świerchowa, Pana Marka Kiełbasy, lub w UG w Osieku Jasielskim, pok. nr 2, tel. (13) 44 20 005.

Drewno przeznaczone do sprzedaży jest do obejrzenia na składzie przy drodze gminnej w miejscowości Świerchowa. Drewno wydawane będzie ze składu przez sołtysa wsi Świerchowa, po wpłaceniu ceny nabycia.

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.