Radni Gminy Osiek Jasielski nie chcą nagrywania sesji i komisji na VIDEO

figa-z-makiem1Ponad miesiąc temu, dokładnie 13 listopada 2015 roku, złożyliśmy do Rady Gminy Osiek Jasielski petycję w sprawie wprowadzenia rejestracji VIDEO sesji i komisji radnych w Osieku Jasielskim. Pełną jej treść publikowaliśmy w artykule: Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Gminy w Osieku JasielskimW myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Założyliśmy nawet stronę na Facebooku poświęconą kwestii wprowadzenia VIDEO sesji i komisji w Gminie Osiek Jasielski: TAK dla video sesji i komisji radnych w Osieku Jasielskim

Polubiło ją prawie 50 osób.

Mijały tygodnie, a my nie wiedzieliśmy co z naszą petycją z połowy listopada.

Nie otrzymywaliśmy żadnych informacji…

Nikt nas nie poinformował co się ze sprawą dzieje, czy petycja trafiła pod obrady komisji, albo czy była rozpatrywana na sesji, a może zaginęła…?

A wedle ustawy petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, ponadto osoba składająca petycję powinna być informowana na bieżąco co się ze sprawą dzieje… jak jest załatwiana, itd.

Cytujemy przepisy z ustawy:

Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Art. 10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

(…)

Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

___

Nie rozumiemy dlaczego tak nas potraktowano.

Dlatego 15 grudnia 2015 r. napisaliśmy maila do Urzędu z pytaniem co w końcu z naszą petycją.

Dziś, tj, 18 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej zawieszono wreszcie odpowiedź na petycję.

Opublikowano jej treść ale w poprzek, poziomo. Utrudnia to lekturę, a przecież od Urzędu można chyba wymagać większej staranności w publikowaniu dokumentów.

A oto ta odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy na naszą petycję (obróciliśmy ją dla Państwa):

OdpowiedzPetycja

___

Będziemy nadal monitorować tę sprawę, bo sądzimy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak głosują w ważnych dla gminy i jej mieszkańców sprawach oraz w ogóle jak pracują wybrani przez nich radni na sesjach i na komisjach.

Dlatego już niedługo będziemy publikować nagrania audio ze wszystkich sesji, które będą mieć miejsce.

Urząd będzie nam je na wniosek udostępniał, a my je będziemy publikować na kanale YouTube.

Do tego będziemy wnioskować o podanie miejsc i terminów nadchodzących komisji radnych tak, żeby każdy z mieszkańców mógł w nich uczestniczyć. Bo o tym przecież Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski napisał w odpowiedzi na naszą petycję – ostatni akapit. Nie do końca się z tym można zgodzić, ponieważ nie zawsze mieszkańcy mają możliwość i czas przyjść na obrady komisji i sesje, trudno od ludzi wymagać, by w tym celu brali urlop w pracy, nikt im też za to nie zapłaci za nieobecność w pracy (w odróżnieniu od Radnych, którzy otrzymują diety). Natomiast nagranie na Youtube można odtworzyć w dowolnym miejscu i czasie bez wychodzenia z domu.

A Was drodzy mieszkańcy jednocześnie zachęcamy do śledzenia prac w komisjach i na sesjach. Każdy z Was może przyjść (oczywiście jeśli w tym czasie nie pracuje) i zobaczyć pracę radnych.

To z Waszych pieniędzy są płacone ich diety, więc macie prawo sprawdzać w jaki sposób spełniają swoje obowiązki jako radnego.

Najlepszych radnych wynagrodzicie ponownym wyborem na tę funkcję w nadchodzących wyborach 2018 roku (jeśli będą chcieć startować), a w przypadku tych słabo pracujących.. krzyżyka przy ich nazwisku na karcie wyborczej już więcej nie postawicie..

 


1 komentarz
  1. Daniel pisze:

    Czego tak się szanowni radni wstydzicie nie chcąc ujawnić swoich wizerunków podczas sesji ? Przecież przed wyborami chętnie się pokazywaliście na plakatach, czyż nie ???? ;)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.