Refleksje po intronizacji relikwii bł. Jana Pawła II w Załężu

Poniedziałkowa uroczystość (tj. 5 listopada 2012 r.) sama w sobie była radosna, piękna i wzruszająca. Nawet niebo wstrzymało deszcz, który do południa padał przecież obficie. Przygotowywaliśmy się do niej przez dziewięć niedziel, wspominając pielgrzymki błogosławionego Papieża Polaka do Ojczyzny. Było to dla całej wspólnoty wejściem w Rok Wiary, ogłoszony w październiku przez papieża Benedykta XVI. Napięcie rosło w miarę zbliżania się daty piątego listopada. Przygotowywaliśmy się nie tylko duchowo. Wiele domów zostało przystrojonych portretami błogosławionego Papieża Polaka. Świadczy to, moim zdaniem, o wielkim przywiązaniu do Jego osoby. Nasze ulice przystrojono flagami. Myślę, że w historii naszej wspólnoty parafialnej nie było tak podniosłego wydarzenia. Sama obecność Księży Arcybiskupów: Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa i Edwarda Nowaka z Rzymu, mówi sama za siebie. Obecność innych kapłanów i licznej rzeszy wiernych, nie tylko z naszej parafii, dodała blasku tej uroczystości. Liturgia wyglądała pięknie, Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola, Strażacy, witający i dziękujący stanęli na wysokości zadania. Również po skończonej uroczystości nasze niewiasty z Koła Gospodyń Wiejskich i Akcji Katolickiej sprawiły się świetnie przy przygotowaniu i podaniu posiłku. Pokazało to prawdę, iż działając wspólnie, razem wiele dobrego możemy uczynić. Na większą Bożą chwałę i ku pożytkowi człowieka.

Wracając do uroczystości w kościele, Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ciepło i ciekawie opowiadał o Ojcu świętym Janie Pawle II. Przez dziewięć lat był Jego sekretarzem. Był tak blisko. Stąd też, przypuszczam, słuchaliśmy go z zapartym tchem. Obecność świadka życia błogosławionego jest dla mnie wielkim przeżyciem. Myślę, że także dla wszystkich obecnych na Mszy św. Dzięki Niemu Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II staną się dla wszystkich modlących się w załęskiej świątyni okazją do umocnienia wiary. A tego trzeba nam w dzisiejszych czasach.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie tej wzruszającej  uroczystości. Przychodźmy do świątyni by Bogu dziękować za wstawiennictwem Maryi i tego, który zawierzył Jej życie i posługiwanie. Dziękować i prosić o potrzebne łaski dla siebie, bliskich, Ojczyzny i całego Kościoła. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, Bóg zapłać. Niech opieka świadka wiary jakim jest błogosławiony Jan Paweł II pomaga nam wędrować drogą wiary, jedności i miłości wzajemnej.

ks. Józef Pańczuk – proboszcz załęskiej parafii


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.