AKTUALIZACJA – Rejestr umów za rok 2014 oraz rejestr przetargów 2014 roku Gminy Dębowiec udostępniony!

RU17W dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2015 r. udostępniony został nam przez Urząd Gminy Dębowiec rejestr zamówień publicznych oraz rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2014. Wszystko zaczęło się od złożonego jeszcze w sierpniu 2014 roku wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie m.in. tego, jakie rejestry umów UG Dębowiec prowadzi, czy prowadzi je w wersji elektronicznej oraz czy będą one opublikowane w BIP.

Udostępnione rejestry umów i zamówień dostępne są na samym dole strony.

Ale zacznijmy od początku.

Jak zdobywaliśmy ten rejestr?

W wielu gminach w Polsce zaczyna się wnioskowanie obywateli o rejestry umów, które gminy, jednostki organizacyjne gmin zawierają z podmiotami zewnętrznymi. Chodzi tak naprawdę o wydatkowanie środków publicznych. By każdy mieszkaniec, obywatel gminy, powiatu, województwa, czy kraju mógł sprawdzić na co wydawane są jego pieniądze, pochodzące z podatków. Z kim gmina podpisuje umowy, na co i za ile.

Wydawać by się mogło, że to jedna z podstawowych informacji, która powinna znajdować się w BIP. Jednak jak się okazuje nie jest tak dobrze, jak by mogło być.

Dlatego postanowiliśmy zapytać UG Dębowiec, czy takie rejestry posiada i czy zamierza je publikować.

Chronologia udostępnienia rejestru umów

Wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej skierowaliśmy do Wójta Gminy Dębowiec pytania:

Wniosek_Zaleze

Dnia 8 września 2014 r. nadeszła z UG Dębowiec odpowiedź, w której Sekretarz Gminy Stanisław Spólnik odpowiedział, że NIE prowadzony jest rejestr w wersji elektronicznej dotyczący umów / zobowiązań. Dodał także, że nie ma obowiązku prowadzenia rejestru umów.

Odpowiedz_Zaleze1

===

Wobec powyższego (braku odpowiedzi na pytanie nr 1 o to jakie rejestry są prowadzone i 3 – o System Zarządzania Dokumentacją), dnia 9 września 2014 r. skierowaliśmy do UG Dębowiec kolejną prośbę o odpowiedź.

Wobec braku odpowiedzi na naszego maila, dnia 31 grudnia 2014 roku napisaliśmy ponownie do UG Dębowiec z prośbą o realizację wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 sierpnia 2014 r. wyznaczając termin 3 dniowy na odpowiedź (przekroczony blisko 4-miesięczny termin odpowiedzi na wniosek – ustawa stanowi o 14-dniowym terminie odpowiedzi urzędu na wniosek). W piśmie wspomnieliśmy również o roli prasy:

===
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2000 r., SK 4/00 wskazał m. in.: Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa” – przyznaje obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji, a więc także do bycia informowanym. Charakter tego prawa dowodzi, że najpełniejsza jego realizacja następuje za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym oczywiście prasy. Art. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe stanowi wyraźnie, że „prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”. Przytoczony przepis stanowi niewątpliwie rozwinięcie treści normatywnej art. 61 ust. 1 konstytucji w takim znaczeniu, że zakodowane w nim prawo podmiotowe może obywatel realizować osobiście, jak też to prawo może się urzeczywistniać za pośrednictwem prasy. Wynika z tego, że skarga konstytucyjna zmierzająca do ochrony prawa do informacji przysługuje zarówno każdemu obywatelowi, jak też i „prasie”, a konkretnie odpowiedniemu organowi prasowemu. Rola prasy jest szczególnie istotna w informowaniu społeczności lokalnych. Przypomnieć należy, iż w celu zapewnienia skuteczności działania prasy ustawodawca zdecydował w art. 3a Prawa prasowego o objęciu pytań dziennikarzy ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta gwarantuje szybkość udzielania odpowiedzi, co jest bardzo ważne w przypadku prasy. Skoro ustawodawca zdecydował się znaczenie skrócić czas wykonywania obowiązków przez organy władzy publicznej, to ma to również szczególne znaczenie w tym wypadku.

===

W odpowiedzi jeszcze tego samego dnia (31 grudnia 2014 r.), Sekretarz Gminy Dębowiec odpisał, że „prowadzony jest rejestr zamówień publicznych w wersji papierowej” oraz , że „nie prowadzony jest elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją”.

===

Przeszliśmy do II etapu procedury uzyskiwania rejestrów umów (opisanej na stronie Procedura upubliczniania rejestrów umów).

Dnia 14 stycznia 2015 roku skierowaliśmy do Wójta Gminy Dębowiec wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek2

Przez pół miesiąca urząd milczał. Dziś, tj. 30 stycznia 2015 r., otrzymaliśmy na skrzynkę redakcyjną rejestry umów za rok 2014 i rejestry zamówień publicznych przeprowadzonych w roku 2014.

PismoPrzewodnieRU

Rejestr zamówień publicznych za rok 2014:

RZ

Rejestr umów za rok 2014 w wersji JPG:

Zawnioskujemy do Wójta Gminy Dębowiec o publikację tych rejestrów w BIP Gminy Dębowiec, w dodatku w formie przeszukiwalnej maszynowo (a nie obrazkowej).

Wkrótce poprosimy też o rejestry umów za lata poprzednie.

Do sprawy jeszcze wrócimy.

A wkrótce zawnioskujemy o podobne zestawienie zawartych umów do Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Tymczasem… zachęcamy Czytelników do przeglądania poszczególnych pozycji rejestru umów!

AKTUALIZACJA:

Dnia 26 lutego 2015 r. Sekretarz Gminy Dębowiec przesłał nam Zestawienie umów cywilno-prawnych oraz Rejestr Zamówień Publicznych w wersji EXCEL (czyli przeszukiwalnej maszynowo), za co niniejszym dziękujemy. Oto ten plik:

W dniu 13 marca 2015 r. wystosowaliśmy do Wójta Gminy Dębowiec wniosek z art. 241 KPA, w którym prosimy o zamieszczenie przedmiotowych rejestrów umów 2014 oraz rejestrów zamówień publicznych 2014 w BIP Gminy Dębowiec.

W piśmie piszemy m.in.:

Wnoszę o rozbudowanie prowadzonego przez Państwa Urząd Biuletynu Informacji Publicznej przez zmieszczenie w nim rejestru (zestawienia) umów cywilnoprawnych 2014 oraz rejestru zamówień publicznych 2014, to jest powszechnie dostępnego zestawienia w formie tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca (kwartału) i zawierającej podstawowe informacje o umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne Państwa Urzędu. Rejestry te zostały nadesłane na skrzynkę redakcyjną portalu zaleze.com w dniu 26 lutego 2015 r. i wnioskuję o ich umieszczenie w BIP oraz powiadomienie przez e-mail o tym fakcie.

Pragnę wskazać, że udostępnienie takiego rejestru w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Państwa Urzędu wpisywałoby się ogólny nurt zwiększeniu przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej, pozytywnie wpływające na relacje tychże organów z obywatelami, a także budowało zaufanie tych obywateli do organów.

 O kolejnych informacjach w sprawie będziemy Państwa informować.

AKTUALIZACJA (31 marca 2015 r.):

Dnia 31 marca 2015 r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Dębowiec odpowiedź, że od 2015 roku Gmina Dębowiec prowadzi Centralny Rejestr Umów i dołączyła tym samym do gmin, które nie chcą ukrywać z kim i za ile zawierają umowy.

Dziwi jednak fakt, że rejestr umów nie będzie od razu publikowany w BIP, jak to robi wiele gmin w Polsce:

Rejestr_BIP_Debowiec

Miejmy nadzieję, że Wójt Gminy Dębowiec zmieni jeszcze zdanie i taki rejestr zostanie udostępniony w BIP dla każdego. Póki co, każdy zainteresowany może skorzystać z opublikowania go na naszej stronie.

Zachęcamy do lektury!


2 komentarze
  1. czytelnik pisze:

    Dobra robota, Utajniają również protokoły z sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.