Remont Domu Ludowego w Załężu (ZDJĘCIA)

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110Przedstawiamy Państwu kolejne zdjęcia z postępów prac przy przebudowie Domu Ludowego w Załężu. Autorem fotografii jest Rafał Suski. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych, w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku Domu Ludowego w Załężu – I etap. Szczegółowy zakres prac znajduje się poniżej.

Roboty obejmują przebudowę wewnątrz istniejącego dwukondygnacyjnego budynku, częściową jego rozbudowę w kierunku północnym i wschodnim oraz nadbudowę nowego dachu na całości budynku.

Po zrealizowaniu inwestycji będzie to obiekt o powierzchni zabudowy 362,80 m2 i powierzchni użytkowej 570,46 m2.

Budynek będzie niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowej, o połaci nachylonej pod kątem 35 st., pokryty blachodachówką gontopodobną.

Prace będą obejmowały min.: wyburzenie części istniejących ścian działowych, wykonanie dodatkowych przebić dla przejść i drzwi wewnętrznych, wykonanie nowych nadproży żelbetowych, wykonanie nowych stropów, wykonanie nowego dachu oraz nadbudowę nowego poddasza z lukarnami, rozbudowę budynku w kierunku wschodnim o klatkę schodową z zapleczem.

Zakres prac stanowiący wykonawstwo I etapu odejmuje roboty budowlane:

a) w zakresie fundamentów – stopy fundamentowe wewnątrz budynku z uwzględnieniem rozbiórki części istniejących fundamentów, – fundamenty pod częścią dobudowaną , – izolacja fundamentów,

b) w zakresie robót rozbiórkowych, wykonanie wszystkich koniecznych rozbiórek: dachu, ścian, schodów, stolarki i przebić w istniejącym budynku,

c) w zakresie budowy do stanu surowego otwartego budynku – ściany nadziemia, nadproża, kominy, – schody wewnętrzne i zewnętrzne, – stropy, – dach-konstrukcja i pokrycie wraz ze stolarką okienną.

GALERIA ZDJĘĆ autorstwa Rafała Suskiego:


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.