Rozliczenia finansowe Dni Dębowca, Dni Dukli, Dni Iwonicza-Zdroju, Dni Jedlicza, Dni Osieka Jasielskiego, Dni Rymanowa… [2017 r.]

Kilka tygodni temu zapytano ośrodki kultury i urzędy gmin Dębowiec, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Osiek Jasielski oraz Rymanów o pełne rozliczenie zorganizowanych w 2017 roku Dni (i tu odpowiednio) Dębowca, Dukli, Iwonicza-Zdroju, Jedlicza, Osieka Jasielskiego, Rymanowa… Wskazano we wniosku, by rozliczenie zawierało specyfikację dochodów imprezy oraz specyfikację poniesionych wydatków (mogły być to również skany dokumentów). Co uzyskano w odpowiedzi? Zapraszamy do lektury.

Złożony przez wnioskodawcę 24 listopada 2017 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej brzmiał:

Dzień dobry

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci pełnego rozliczenia zorganizowanych w 2017 roku Dni {…}.
Rozliczenie powinno zawierać specyfikację dochodów imprezy oraz specyfikację poniesionych wydatków (mogą być skany dokumentów).
Proszę o odpowiedź na ten adres e-mail (najlepiej zachowując ciągłość korespondencji).

{…}

I. Dni Dukli 2017

1. I tu pojawiły się pierwsze „problemy”, bo wpierw (1.12.2017 r.) poproszono wnioskodawcę o przeformułowanie wniosku z racji tego, iż wg Małgorzaty Walaszczyk-Faryj, Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli, jest to informacja przetworzona, potrzebująca opracowania, a prawo do niej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga.

2. Nie zgadzając się z tym, wnioskodawca poprosił m.in. o wskazanie pełnego uzasadnienia oceny, że to informacja przetworzona:

Wnoszę o wskazanie pełnego uzasadnienia oceny, że to informacja przetworzona. Jeśli to Państwo udowodnią, zastanowię się nad ewentualnym odniesieniem się do niego. Wskazuję, że termin na odpowiedź na mój wniosek wynosi 14 dni. Po tym terminie składam skargę do WSA i to sąd będzie oceniał czy proste zestawienie danych dotyczące jednej z imprez w roku, to informacja aż przetworzona.

3. W odpowiedzi dnia 6 grudnia 2017 r. Dyrektor odpisała i powołała się w swym długim dość wywodzie na wyroki sądów administracyjnych, że to może być informacja przetworzona.

W ostatnim akapicie swego wystąpienia napisała:

Powyższe wskazanie wyczerpuje pełne uzasadnienie oceny, że jest to informacja przetworzona. W związku z tym , mogę tylko wykazać akt dobrej woli udostępniając dane w takiej formie jakie uważam za bezpieczne. Przypominam, że wnioskodawca pomimo prośby nie uzupełnił wniosku i nie zapewnił , że zostanie ona realnie wykorzystana w celu ochrony interesu publicznego lub usprawnienia funkcjonowania organów państwa a nie wyłącznie na własny interes.

Dni Dukli 2017   zestawienie kosztów( brutto)

Gwiazdy Dni Dukli – Kabaret Jurki i Koń Polski –                26. 000 zł

Pozostałe zespoły – Kordian, Mateusz Mijal, The Flames –  22. 484 zł

Obsługa akustyczna – scena, zadaszenie, światło, dźwięk –   15. 000 zł

Obsługa imprezy masowej :

sanitarna, ochrona, zabezpieczenie medyczne, barierki     –     6. 776 zł

nagrody, rekwizyty w konkursach –                                             300 zł

wyżywienie amatorskich zespołów artystycznych                     1. 800 zł

art. Spożywcze do przygotowania potraw regionalnych

przez KGW                                                                        1. 309 zł

razem koszty                                                                           73.669 zł

Dochód (brutto)

Usługa promocyjno- reklamowa                                             12. 500 zł

 

4. W odpowiedzi na tego maila wnioskodawca przedstawił z kolei swoje racje, powołując się również na wyroki sądów administracyjnych oraz komentarze, przemawiające za tym, że to informacja prosta, a nie przetworzona.

5. Dyrektor wdała się w dalszą polemikę z wnioskodawcą, którą zakończył dopiero ostatni mail Wnioskodawcy z 12 grudnia 2017r. Tej wymiany zdań, z racji mniejszej merytoryczności, nie będziemy tutaj przedstawiać.

Informacja publiczna została de facto udostępniona.

II. Dni Rymanowa 2017

7 grudnia 2017 r. odpisano wnioskodawcy tak:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej, przesyłamy szczegółowe rozliczenie Dni Rymanowa 2017 r.

Danuta Litarowicz

Rymanów, 07.12.2017 r.

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji publicznej, przesyłamy szczegółowe rozliczenie Dni Rymanowa 2017 r. :

Koszty:
1. Koncerty zespołów – 47 027,00 zł
2. ZAiKS – 3 785,33 zł
3. Scena + nagłośnienie, oświetlenie sceny – 19 000,01 zł
4. Ochrona imprezy – 6 426,00 zł
5. Noclegi dla artystów – 1 015,00 zł
6. Wynajem TOI TOI – 2 677,68 zł
7. Zabezpieczenie medyczne – 1 580,00 zł
8. Reklama Dni Rymanowa (banery, plakaty na terenie całej gminy) – 1 099,85 zł
9. Atrakcje dla dzieci (teatr, malowanie twarzy, kartony, farby itp.) – 1 860,65 zł
10. Dyskoteka – 492,00 zł
11. Artykuły elektryczne – 272,40 zł
12. Artykuły spożywcze – 142,99 zł
13. Tablice informacyjne o drodze ewakuacyjnej – 665,50 zł
14. Obsługa Dni Rymanowa (m. in. agregat, transport barierek) – 7 479,06 zł
15. Konferansjer – 701,00 zł
16. Opinia Pogotowia Ratunkowego – 80,00 zł
17. Opłata w Urzędzie Gminy – 82,00 zł
……………………………………………………………..
Razem: – 94 386,47 zł
Dochody:
Gastronomia, stoiska handlowe, plac zabaw – 15 000 zł

Danuta Litarowicz
Dyrektor GOK

III. Dni Jedlicza 2017

Niestety do dziś wnioskodawca nie otrzymał z Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu odpowiedzi na swój wniosek.

Jest to bardzo smutna sprawa, bo wiąże się ze skargą wnioskodawcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na bezczynność dyrektora GOK w Jedliczu oraz z ewentualnym zawiadomieniem do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nieudostępnienia informacji publicznej (podstawa prawna: art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

O sprawie będziemy informować.

[AKTUALIZACJA: 4 stycznia 2018 r.]

Wnioskodawca skierował skargę na bezczynność organu (Dyrektora GOK) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

[AKTUALIZACJA: 23 stycznia 2018 r.]

Z informacji uzyskanych w Sekretariacie WSA w Rzeszowie, dziś do tamtejszego sądu wpłynęła za pośrednictwem GOK Jedlicze skarga od wnioskodawcy.

Jednocześnie dziś przekazano Wnioskodawcy pismo z wyjaśnieniami oraz odpowiedź na informację publiczną poniższej treści:

Wygląda na to, że Dyrektor GOK Jedlicze bawi się „w kotka i myszkę”, pisząc, że nie wpłynęło do GOK żadne pismo w kwestii udostępnienia informacji publicznej, skoro my wiemy, że zostało wysłane? Dziwnym trafem do innych GOKów w okolicy podobny wniosek dotarł i GOKi zdążyły odpowiedzieć, jak należy. Przypadek? A może nie, bo po prostu bezprawnie w Jedliczu zdecydowano, że:  „na anonimowe wnioski nie będzie reakcji.” ?  Wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba podpisywać, mogą być anonimowe!

No chyba, że GOK Jedlicze najzwyczajniej przegapił maila? A może ktoś tam nie sprawdza w ogóle poczty przychodzącej? Albo ma źle zorganizowaną pracę i nieprawidłowo ustawioną skrzynkę a wybrane maile z zewnątrz lądują w SPAMie, albo co gorsza… w koszu?

Druga kwestia, co oznacza na powyższych dokumentach, że Status dokumentu jest „W trakcie opracowywania”? Nie wiemy, dlatego zapytamy o to GOK.

[AKTUALIZACJA: 24 marca 2018 r.]

Wobec braku wszystkich informacji dotyczących rozliczenia Dni Jedlicza 2017, wnioskodawca dopytał we wniosku 24 stycznia 2018 r. o dodatkowe informacje:

Dane adresata

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDLICZU
8-460 Jedlicze
ul. dr. F. i Z. Tokarskich 22

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Dni Jedlicza 2017

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
W związku z otrzymanym drogą pocztową pismem (znak: GOK.0153/1/2018 z 18 stycznia 2018 r. w sprawie rozliczenia Dni Jedlicza 2017 r. proszę o uszczegółowienie w/w informacji poprzez:
1. Proszę o skan faktury za usługę cateringową na kwotę 290 zł
2. Proszę o skan umowy, zlecenia dotyczącego poniesionego kosztu obsługi muzycznej na kwotę 1.000 zł
3. Proszę o skan umowy o dzieło Z.Foryś – 4.400 zł
4. Proszę o skan umowy o dzieło Dewódzki 2.921 zł
5. Proszę o wyjaśnienie kosztu w kwocie 32.970 zł ( EV/7/2017 ) wraz ze skanem zamówienia, umowy itp.
6. Proszę o skan dokumentu sprzedaży usługi cateringowej na kwotę 2.262 zł
7. Proszę o skan faktury za zakup art spożywczych na kwotę 1.785,73 zł
8. W związku z poniesionym kosztem naprawy uszkodzonego stadionu na kwotę 4.000 zł proszę o skan protokołu potwierdzającego w/w uszkodzenia oraz skan dokumentu z odbioru robót po naprawie.
9. Proszę o wyjaśnienie pozycji dotyczącej wynagrodzenia autorskiego FM.M/2017/10/0428 na kwotę 4.858,99 zł. proszę o załączenie skanu umowy i faktury zapłaty.
10. W związku z tym , że w czasie Dni Jedlicza 2017 funkcjonował catering ( dwa dni ) proszę o udostępnienie skanu umowy z tą firmą.
11. Jednocześnie proszę o informację czy podczas Dni Jedlicza funkcjonowały atrakcje dla dzieci typu wesołe miasteczko dmuchana zjeżdżalnia, plac zabaw itp. Proszę o skan wszystkich umów dotyczących tej usługi. Proszę o wskazanie w której pozycji księgowej oraz jaka kwota została pozyskana w związku z tymi umowami.
12. Proszę o specyfikację kosztów występu następujących zespołów: Czadoman, Kapela Roy, Rompey, Groovinscy.
 
Wszystkie dokumenty wraz z przesłanymi kartotekami proszę o zatwierdzenie przez Głównego księgowego jednostki.
Wnioskowaną informację proszę przesłać na moją skrzynkę ePUAP: {…}
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP: {…}
 
Podpis elektroniczny
===
 
Informacji nie uzyskał w ciągu ustawowego terminu, mimo oficjalnego potwierdzenia wpływu wniosku na skrzynkę ePUAP GOKu w Jedliczu. Wobec tego Wnioskodawca 12 lutego 2018 r. skierował skargę na bezczynność do WSA w Rzeszowie (za pośrednictwem Dyrektora GOK). W odpowiedzi Dyrektor GOK w Jedliczu odpisał (pismo z 27 lutego 2018 r. ), że „w związku z brakiem możliwości odczytania zapytania złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie informuję, że złożenie skargi na związaną z tym bezczynność traktuję równolegle jako okazję do udzielenia odpowiedzi na zawarte tam pytania dotyczące organizacji Dni Jedlicza 2017. Całość odpowiedzi przesyłam w ustawowym terminie.
Jednocześnie pismem z dnia 28 lutego 2018 r. wskazał, że: „Ze względu na brak kontroli nad kontem podmiotu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu na platformie ePUAP przekazuję treść wnioskowanej informacji w postaci papierowej na podany przez wnioskodawcę adres do korespondencji.„:
 
 
Załączniki (c.d. rozliczenia Dni Jedlicza 2017):
 
 Poniżej treść odpowiedzi na skargę (pismo z dnia 18 stycznia 2018 r.):
 
W odpowiedzi na to, wnioskodawca wysłał pismo procesowe (KLIKNIJ TUTAJ: PismoProcesowe_GOK_Jedlicze).
 
WSA w Rzeszowie, na rozprawie dnia 21 marca 2018 r. stwierdził:
 
Data orzeczenia
2018-03-21 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2018-01-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Elżbieta Mazur-Selwa /przewodniczący sprawozdawca/
Maciej Kobak
Piotr Godlewski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
stwierdzono, że organ dopuścił się bezczynności w rozpatrzeniu wniosku
 
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Elżbieta Mazur – Selwa /spr./ Sędziowie WSA Maciej Kobak WSA Piotr Godlewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 21 marca 2018 r. sprawy ze skargi {…} na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I. stwierdza, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w […] dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia 24 listopada 2017 r.;

II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. zasądza od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w […] na rzecz skarżącego {…}. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

 
Wobec powyższego, sprawę w kwestii pierwszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej uznajemy za zakończoną (choć wyrok jeszcze czeka na uprawomocnienie).
 
Druga sprawa (sygn. akt II SAB/Rz 27/18) jest cały czas w sądzie. Czekamy na wyrok.

IV. Dni Iwonicza-Zdroju 2017

I tu podobnie jak w przypadku GOK w Jedliczu, również i tu wnioskodawca do dziś nie otrzymał z Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju odpowiedzi na wniosek.

Zatem dyrektor GOK w Iwoniczu-Zdrój musi liczyć się z otrzymaniem skargi na bezczynność skierowanej za jego pośrednictwem do WSA w Rzeszowie oraz z ewentualnym zawiadomieniem do prokuratury.

O sprawie będziemy informować.

[AKTUALIZACJA: 4 stycznia 2018 r.]

Wnioskodawca skierował skargę na bezczynność organu (Dyrektora GOK) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

[AKTUALIZACJA: 7 stycznia 2018 r.]

Dnia 5 stycznia 2018 r. na skrzynkę e-mail wpłynęło pismo o treści:

Szanowny Pan {…} nazywam się Dorota Świstak jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu- Zdroju . W nawiązaniu do korespondencji wysłanej na adres gok@iwonicz – zdroj.pl o udzielnie informacji publicznej w zakresie pełnego rozliczenia zorganizowanych w 2017 roku Dni Iwonicza, pragnę wyjaśnić że powyższa odpowiedź udzielana jest w tym terminie z uwagi na problemy z funkcjonowaniem poczty elektronicznej. W załączeniu skany dokumentów. Bardzo proszę o korespondencję na ten adres e-mali . z poważaniem Dyrektor GOK Dorota Świstak

Załączniki:

V. Dni Osieka Jasielskiego 2017

Po 5 dniach od złożenia wniosku (a więc stosunkowo szybko) wnioskodawcy odpisał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na e-mail w załączeniu przesyłam rozliczenie imprezy masowej kulturalno-rozrywkowej „Dni Osieka 2017”.

Pozdrawiam: Antoni Marchewka

L.P. Rozliczenie Dni Osieka 2017
  Koszty:
1. Wykonanie  baneru „Dni Osieka 2017” 683,27  
2. Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych zgodnie z raiderami zespołów 673,79  
3. Reklama na stronie internetowej oraz radio 1 279,00  
4. Koncert zespołu „DODA&VIRGIN” 27 000,00  
5. Koncert zespołu „BACIARY” 12 000,00  
6. Koncert zespołu „PLAYBOYS”   12 300,00  
7. Koncert zespołu „ROMPEY” 500,00  
8. Obsługa techniczna / nagłośnienie, oświetlenie/ 16 000,00  
9. Usługa hotelowa 1 859,00  
10. Prace porządkowe w czasie i po imprezie /sprzątanie stadionu/ 1 797,12  
11. Pokaz pirotechniczny 2 500,00  
12. Prowadzenie dyskoteki  /DJ/ 250,00  
13. Wynajem kabin TOI TOI 2 010,42  
14. Zabezpieczenie medyczne 2 280,00  
15. Zabezpieczenie imprezy / ochrona / 10 029,42  
16. Prowadzący imprezę /konferansjer/ 800,00  
17. Nadzór i obsługa nad instalacją elektryczną. 500,00  
18. Emisja spotu reklamowego   841,32  
19. ZAiKS   5 185,96  
  RAZEM 98 489,30  
       
         
  Przychody:
1. Wynajem powierzchni /gastronomia, park rozrywki, reklama / 28 364,68  

 

VI. Dni Dębowca 2017

Na złożony 24 listopada 2017 r. wniosek, Wójt Gminy Dębowiec odpisał wnioskodawcy tak:

Dnia 30 grudnia 2017 r. poproszono Wójta Gminy Dębowiec o doprecyzowanie, czybyły jakieś dochody/przychody z tej imprezy na rzecz Gminy?

Dnia 8 grudnia 2018 r. ktoś z Urzędu Gminy Dębowiec (nie przedstawił się) odpisał tak:

w załączeniu odpowiedź na informację publiczną.

Załącznik: TUTAJ

W jego treści wskazano, że z imprezy nie było żadnego dochodu dla Gminy Dębowiec.

 


3 komentarze
 1. Mario pisze:

  Ciężko jest w świetle korupcji przedstawić i przedłożyć odpowiednie dokumenty nie spodziewając się takich zapytań licząc że nikt się tym nie zainteresuje.Mamy przekręty w rządzie i również naszym urzędzie,jedna z macek rządowej mafii na niższym szczeblu

  • Redakcja pisze:

   To poważne oskarżenie. Ale konkretnie – o który urząd chodzi? Proszę napisać, o którym urzędzie konkretnie Pan pisze, stwierdzając: „naszym” ?
   Czy ma Pan jakieś dowody na potwierdzenie swojej opinii? Jeśli tak proszę o zgłoszenie tego do prokuratury, ewentualnie również do nas w kopii. Sprawę opiszemy.
   Jeśli nie, prosilibyśmy stronić od takich oskarżeń/stwierdzeń na forum publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.