Skan umowy z firmą SKANSKA S.A. na przebudowę drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

OdpowiedzStarostaJasłoZawnioskowaliśmy 14 października 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz do firmy Skanska o przesłanie m.in. zeskanowanej umowy na przebudowę drogi powiatowej relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Poprosiliśmy również o dane kontaktowe do inspektora nadzoru, no i załatwienie naszego wniosku bez zbędnej zwłoki. W ciągu praktycznie jednego dnia uzyskaliśmy ekspresową odpowiedź ze Starostwa, za co dziękujemy. Jak się chce pomóc mieszkańcom, prasie, to się da. Natomiast od firmy Skanska nie mamy jeszcze żadnej odpowiedzi. 

Poniżej odpowiedź Starosty Jasielskiego w tym, skan umowy zawartej między Starostwem Powiatowym w Jaśle a firmą SKANSKA S.A.:

OdpowiedzStarostaJasło

Zapewne Staroście w punkcie 3 a) powyższego pisma chodziło o wystąpienie robót dodatkowych, a nie budowlanych. Tak zresztą jest w umowie, którą poniżej prezentujemy:


Link – pobierz

Zatem jeśli nie będzie uzasadnionych robót dodatkowych, huraganów, wykopalisk archeologicznych albo podobnych zdarzeń, inwestycja zostanie zgodnie z terminem do 15 listopada 2015 r. zakończona.

Zresztą dopytamy o szczegóły inspektora nadzoru.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.