SKANSKA S.A. wygrała przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

mapa orientacyjna_drogaW połowie sierpnia 2015 r. pisaliśmy o rozpisanym przetargu na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (zobacz tutaj: Rozpisano przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski). Remontu tej drogi mieszkańcy i przejeżdżający nie mogli doprosić się wiele lat. Po naszych akcjach sprawa jakby nabrała tempa (TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!). W roku wyborczym znalazły się pieniądze, ogłoszono przetarg, który właśnie się zakończył. Na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle ogłoszono zwycięzcę przetargu na tę inwestycję i została nim firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Poniżej prezentujemy ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Przetarg_Droga_Zaleze

Źródło: SP w Jaśle

Źródło dokumentu: BIP Starostwo Powiatowe w Jaśle

Przypomnijmy.

Termin na realizację zadania ustalono na 15 listopada 2015 r.

Poniżej podajemy tylko niektóre szczegóły tego przetargu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730; 4+680 – 5+140.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

– likwidację ok. 800 m2 przełomów typu ciężkiego;

– wymianę materiału przepustów (ok. 10 mb) i 2 sztuk ścianek czołowych;

– mechaniczne ścinanie ok. 3,7 tys. m2 zawyżonych poboczy;

– frezowanie ok. 3,9 tys. m2 zdeformowanej nawierzchni bitumicznej;

– mechaniczne oczyszczenie ok. 13 tys. m2 nawierzchni bitumicznej;

– profilowanie ok. 6 tys. m2 nawierzchni mieszanką tłuczniową;

– wykonanie ok. 3,8 tys. ton podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 0-16 – warstwa profilowa – wraz z skropieniem;

– wykonanie ok. 32 tys. m2 nawierzchni ścieralnej gr. 4 cm po zawałowaniu z mieszanek mineralno-bitumicznych 0-12 wraz z skropieniem;

– uzupełnienie mieszanką tłuczniową ok. 3,7 tys. m2 poboczy oraz ok. 1,2 tys. m2 nawierzchni na zjazdach;

– oczyszczenie z namułu ok. 4,6 tys. mb rowów oraz ok. 390 mb przepustów pod zjazdami;

– regulację pionową ok. 17 sztuk krat ściekowych;

– karczowanie 2 pniaków;

– ułożenie ok. 100 mb ścieków betonowych na podbudowie żwirowej i podsypce piaskowej;

– malowanie grubowarstwowo przejścia dla pieszych;

– wykonanie ok. 110 mb zjazdów bocznych z rur żelbetowych fi 50 układanych na ławie żwirowej;

– regulację pionową ok. 56 mb istniejących poręczy energochłonnych oraz montaż ok. 76 mb nowych poręczy energochłonnych wraz z ukośnikami.

Przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 8 i 9).

Z pełną treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym można zapoznać się na stronie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.