Skarga na bezczynność Urzędu Miasta Jasło złożona do WSA w Rzeszowie

_miniatura_skargaW dniu wczorajszym złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (za pośrednictwem Urzędu Miasta Jasło) skarga na bezczynność organu administracji publicznej, konkretnie Burmistrza Miasta Jasło, w kwestii braku udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wystosowała w pierwszej połowie stycznia 2014 roku redakcja czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski”.

Przypomnijmy. Dnia 17 listopada 2013 r. redakcja czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski” złożyła wniosek z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie utworzenia miejskiego rejestru umów zawieranych przez UMJ z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych miałaby obejmować informacje dotyczące aktualnych, jak i archiwalnych umów, podpisanych przez Miasto Jasło w zakresie wszystkich wchodzących w te jednostkę samorządu terytorialnego obszarów działalności. Poniżej można zobaczyć nasz wniosek jak i odpowiedź Pana Pawła Rzońcy, Sekretarza Miasta Jasło w przedmiotowej sprawie (link do artykułu z dnia3 grudnia 2013 r.: Odpowiedź Urzędu Miasta Jasło w sprawie rejestru umów)

Skan pisma wysłanego do Burmistrza Jasła:

Treść odpowiedzi sekretarza Urzędu Miasta Jasło:

 

Pismo_Rejestr_JasłoMiasto

Jak wynikało z treści powyższego pisma, UM Jasło prowadzi przedmiotowy rejestr umów, który każdy zainteresowany może uzyskać na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dlatego też wnioskiem z dnia 12 stycznia 2014 roku zwróciliśmy się e-mailem do Urzędu Miasta Jasło o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących tego rejestru:

 

1.               Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?

1.             W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie?

2.             Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?

3.             Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?

a) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z ppkt 3 – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3?

4.             W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. 1 – Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?

2.              Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?

3.               Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie?

4.             W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Czy zaplanowana jest publikacja tego rejestru?

5.               Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów zawieranych z Urzędem Miasta Jasło funkcjonują? Jakie są zasady dostępu do nich?

___

Wniosek ten został odczytany na komputerze dnia następnego (potwierdzenie odczytu e-maila), czyli 13 stycznia 2014 roku:

_Odczytanie

___

Dnia 6 lutego 2014 roku ponowiliśmy swój wniosek do Urzędu Miasta Jasło, wysyłając go na adres e-mail Urzędu Miasta Jasło oraz adres e-mail Sekretarza Urzędu Miasta Jasło.

Też nie przyniosło to rezultatu.

Do dnia wniesienia skargi niestety nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie został w ogóle rozpoznany.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę okoliczności, złożenie skargi stało się konieczne i uzasadnione:

_IMG_4399

Skarga na bezczynność w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia, w tym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa (I OSK 646/10 – Postanowienie NSA; I OSK 1048/11 – Wyrok NSA; I OSK 601/05 – Wyrok NSA).

Dotychczas skierowaliśmy propozycję utworzenia rejestru umów, w którym znajdowałyby się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość takiej umowy do takich jednostek jak: Urząd Gminy Osiek Jasielski, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Miasta Jasło oraz Urząd Gminy Jasło.

Starostwo Powiatowe w Jaśle taki rejestr udostępniło niedawno, choć też po złożeniu skargi do WSA w Rzeszowie przez jednego z naszych Czytelników (link do artykułu z rejestrem umów z dnia 8 lutego 2014 r.: Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Jaśle UDOSTĘPNIONY!).

Urząd Gminy Osiek Jasielski rejestru umów nie prowadzi, ale nie wyklucza jego prowadzenia w przyszłości. Natomiast z Urzędu Gminy Jasło nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Wybrane podmioty, które udostępniły w BIP rejestry umów:

Więcej można zobaczyć na stronie: Wykaz rejestrów umów

AKTUALIZACJA: 15 czerwca 2014 r.:

Rejestr umów Urzędu Miasta Jasło udostępniony po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie


2 komentarze
  1. Mietek pisze:

    No to zaktualizujmy ten artykuł – sprawa w WSA została przez portal http://www.zaleze.com przegrana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.