Skarga portalu zaleze.com na Starostę Jasielskiego, bo odmówił ujawnienia nagród pracowników DPS w Foluszu

_WSA_Rzeszów(StreetView)I kolejny raz jesteśmy zmuszeni złożyć w obronie prawa do informacji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Tym razem na Starostę Jasielskiego, bo według nas naruszył przepisy Konstytucji, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Szanowni Państwo, 27 czerwca 2015 r. zwróciliśmy się do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie:

1) liczby wszystkich zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu pracowników
2) liczby wszystkich zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu pracowników pełniących funkcje publiczne (proszę tutaj zważyć na artykuł 115 Kodeksu Karnego)
3) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, którzy: pełnią funkcje publiczne, czyli z wyłączeniem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe (zobacz: art. 115 Kodeksu Karnego) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, kwoty nagrody/premii i uzasadnienia przyznania tej nagrody w danym roku.
4) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, którzy nie pełnią funkcji publicznych, wedle wzoru:

Pracownik A – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii XXXX złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik B – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii YYYY złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik C – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii ZZZZ złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody

(bez podawania imion i nazwisk)

___

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu tylko w części odpowiedział na wniosek:

Zobacz: Odpowiedź Dyrektora DPS w Foluszu z dnia 8 lipca 2015 r. 

2. Decyzją z 28 lipca 2015 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu umorzył postępowanie w pozostałym zakresie oraz poinformował, że nie ma możliwości udostępnienia kwot nagród przyznanych pracownikom podległej mu jednostki zarówno w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne jak i nie pełniących funkcje publiczne.

Zobacz: Decyzja Dyrektora DPS w Foluszu z dnia 28 lipca 2015 r. o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej

3. W wyniku rozpoznania naszego odwołania od tej decyzji, Starosta Jasielski 18 września 2015 r., wydał decyzję znak PR.0152.21.2015.PP, w której uchylił decyzję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i rozpoznając sprawę odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Zobacz: Decyzja Starosty Jasielskiego odmawiająca udostępnienia informacji publicznej

Nie zgadzając się z takim stanowiskiem uznaliśmy, iż skarga jest konieczna i uzasadniona.

Pełna treść skargi:

Czekamy na przekazanie sprawy do WSA i wyznaczenie terminu rozprawy, chyba, że Starosta Jasielski zdecyduje, że nie warto się sądzić i udostępni informację o nagrodach.

Będziemy Państwa informować o sprawie na bieżąco.

_WSA_Rzeszów(StreetView)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie / Źródło: Google Street View


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.