Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród

Skarga_Nowy_ZmigrodNiestety w związku z naruszeniem przez Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pogwałceniu art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz szeregu artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej, dzięki pomocy prawnej Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jako organ prasowy skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na bezczynność. Związane jest to z brakiem merytorycznej odpowiedzi na wnioski w sprawie nagród dla pracowników Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim oraz Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przypomnijmy.

Dnia 15 marca 2015 roku skierowaliśmy do Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz do Wójta Gminy Nowy Żmigród tożsamej treści wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

– wysokości nagród przyznanych w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom urzędu poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty, oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Wnioski te – wobec braku odpowiedzi – ponowiliśmy po 10 dniach.

Jak się postuluje, jawne nagrody publikowane wraz z uzasadnieniami, pozwoliłyby ocenić, czy faktycznie są one przyznawane ze wskazaniem szczególnych osiągnięć.

I stwierdzić czy takie miały miejsce. Dlaczego jest to ważne może ilustrować przykład wydarzeń w Tłuszczu. Tu bezpośrednio link do audycji.

(Źródło: Radio Dla Ciebie / www.rdc.pl)

A czy Polaków interesują zarobki urzędników i jak budować klimat zaufania do publicznych organizacji i urzędów – o tym m.in. mówi Katarzyna Batko-Tołuć ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

Sieć obywatelska – Watchdog Polska od ponad 10 lat działa po to, aby obywatele wiedzieli, że mają prawo pytać władzę o ważne dla nich sprawy, żeby korzystali z tego prawa i żeby otrzymywali odpowiedzi. Aktywnie działa, by dobrze poinformowani obywatele zabierali głos we wspólnych sprawach i aby mieli wpływ na decyzje i polityki, które ich dotyczą.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=6COttKAXaGA”]

___

Pierwsza odpowiedź nadeszła dnia dnia 27 marca 2015 roku z Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Druga odpowiedź nadeszła z Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w dniu 31 marca 2015 r.

Czytelników informowaliśmy o tym w aktualizowanym na bieżąco artykule Nagrody pracowników urzędów Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Wracając – tak wyglądała odpowiedź z Nowego Żmigrodu:

Nowy_Zmigrod_Nagrody

A tak odpowiedź z Osieka Jasielskiego:

Nagrody_OsiekJasielski

Wójt Gminy Nowy Żmigród nie odpowiedział na nasz wniosek o wysokość wypłaconych pracownikom urzędu nagród. Nie chodziło nam o sumaryczne przedstawienie kwoty nagród dla wszystkich pracowników (i wyciągnięcie z tego średniej), a podanie imion, nazwisk, kwot oraz uzasadnień przyznania konkretnych nagród dla pracowników urzędu.

Dlaczego jest tak, że gdy chcąc uzyskać informację o nagrodach w zakresie imienia i nazwiska, kwoty oraz uzasadnienia to otrzymujemy informację zupełnie nie na temat złożonego wniosku?

Co Wójt Gminy Nowy Żmigród może mieć do ukrycia?

W podobny sposób co Wójt Gminy Nowy Żmigród, również Gmina Osiek Jasielski nie traktuje nas poważnie i nie odpowiada zgodnie z zapytaniem zawartym we wniosku prasy.

Prosiliśmy przecież o podanie imion, nazwisk, kwot oraz treści uzasadnień przyznania nagród pracownikom urzędu. A dostaliśmy informację o sumarycznej kwocie przyznanych w roku 2014 nagród.

Niestety. Przykro nam to stwierdzić, ale tego rodzaju odpowiedzi jak wyżej nadają się jedynie pod osąd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Dzięki bezpłatnie udzielonej pomocy prawnej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, jako redakcja złożyliśmy w dniu dzisiejszym dwie skargi na bezczynność:

Skarga_WSA_Osiek_Jasielski

Skarga_Nowy_Zmigrod

Skargę na bezczynność składa się za pośrednictwem skarżonego organu, w tym wypadku wójta gminy. Po przekazaniu przez skarżony organ akt sprawy do WSA w Rzeszowie, sąd wyznacza termin rozprawy.

O dalszym przebiegu spraw(y) nagród będziemy Państwa informować.

Na marginesie chcemy przypomnieć, że na różnych stronach gmin ujawniane są kwoty nagród pieniężnych dla wyróżniających sportowców oraz imiona i nazwiska osób, którym je przyznano.

Podobnie jak w przypadku udzielanej pomocy publicznej dla osób fizycznych i prawnych wskazywane i są ogłaszane publicznie imiona i nazwiska osób, którym ją przyznano (zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych).

Natomiast już w innej sprawie – konkretnie wysokości i treści uzasadnień przyznania nagród dla pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski i Urzędu Gminy Nowy Żmigród – nie udzielono nam informacji na ten temat.

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te przyznane kwoty (tj. stypendia sportowe, nagrody pieniężne, udzielona osobom fizycznym pomoc publiczna, zawarte ze środków gminnych umowy z podmiotami zewnętrznymi, nagrody dla pracowników, itp.), pochodzą ze środków publicznych.

Gdy nagradzani są, także za gminne pieniądze, np. sportowcy, to na stronie urzędu podawane są sukcesy, które odnieśli, nie brakuje też zdjęcia z chwili wręczenia nagrody. Gdy nagradza się urzędników, to w zaciszu gabinetów. Nie wiadomo kogo nagrodzono, za jakie osiągnięcia i jak pokaźną nagrodą. Szkoda, bo chciałbym być dumny z powodu ich szczególnych osiągnięć (które są podstawą do przyznania nagrody) – stwierdza Bartosz Wilk, prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygał spór między ministrem finansów a Siecią Obywatelska Watchdog Polska. Sąd orzekł, że minister ma obowiązek odpowiedzieć, ile zarabiają członkowie jego gabinetu politycznego. To informacja publiczna i jej udzielenie nie podlega ograniczeniu z powodu ochrony prywatności osób fizycznych (vide: Pensje ministerialnych szarych eminencji to informacja publiczna).


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.