SKO w Krośnie uchyliło w całości decyzję odmowną Burmistrza Miasta Jasło w sprawie nagród pracowników Urzędu

__IMAG002624 listopada 2015 r. otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie decyzję uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta Jasło, w której odmówił nam udostępnienia informacji publicznej na temat imion, nazwisk, kwot nagród przyznanych w latach 2014 i 2015 pracownikom Urzędu Miasta Jasła i uzasadnienia ich przyznania. Poniżej pełna treść tej decyzji, z której możecie Państwo się dowiedzieć jak sprawa wygląda od samego początku. 

Przypomnijmy tylko istotę sporu.

Chcieliśmy by mieszkańcy, wyborcy, obywatele posiadali wiedzę na temat tego, komu, za co i w jakiej wysokości Burmistrz Miasta Jasło przyznawał w ostatnich dwóch latach nagrody. Dlatego w marcu 2015 r. zawnioskowaliśmy jako prasa do Urzędu Miasta z prostym wnioskiem o wskazanie wysokości nagród przyznanych w roku 2014 i 2015 (tj. do dnia udzielenia odpowiedzi) wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Jasło, poprzez podanie imienia i nazwiska wraz z kwotą oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Skoro publicznie nagradza się uczniów, nauczycieli, to dlaczego nie pracowników Urzędu?

Pisaliśmy o tym w artykule Nauczycieli Burmistrz publicznie nagradza, a pracowników Urzędu Miasta Jasło – nie zamierza. Dlaczego?

Sprawa trafiła w kwietniu 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (zobacz artykuł: Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego), bo Burmistrz Miasta Jasło błędnie stwierdził, że informacja ta będzie podlegać ponownemu wykorzystaniu wedle przepisów art 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrokiem z 23 czerwca 2015 r. WSA stwierdził, że Burmistrz Miasta Jasło ma rozpatrzyć nasz wniosek w ciągu 14 dni od otrzymania akt z sądu (zobacz: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie).

Akta zostały zwrócone 28 września 2015 r.

8 Października 2015 r. Burmistrz Miasta Jasło przekazał co prawda informację o osobach, które otrzymały nagrody w latach 2014-2015 ale tylko osób wybranych, pełniących funkcje publiczne.

Zobacz: Ściśle tajna lista nagrodzonych z publicznych pieniędzy pracowników Urzędu Miasta Jasło.

Jednocześnie decyzją z tego samego dnia Burmistrz Miasta Jasło odmówił nam udostępnienia informacji publicznej w zakresie podania imion, nazwisk, kwot nagród przyznanych w 2014 r. oraz 2015 r. pracownikom Urzędu Miasta Jasła niepełniącym funkcji publicznych.

Po pierwsze, wskazana w powyższym artykule szesnastoosobowa lista dotyczy jedynie osób pełniących funkcje publiczne, a i tak zapewne niepełna, bo nie jest tak, że pozostała część pracowników Urzędu Miasta Jasła pełni jedynie funkcje usługowo-techniczne.

Po drugie, brak jest wskazania uzasadnienia nagród dla tych pracowników.

Czy to oznacza, że nagrody przyznaje się z jakichś pozamerytorycznych i pozaprawnych względów? Nie wiemy. Rodzą się przez to na ten temat niepotrzebne plotki i podejrzenia, a to z pewnością nie wzmacnia zaufania mieszkańców do władzy.

Konkludując, wcześniejszy wyrok WSA został przez Burmistrza Miasta Jasło jedynie w pewnej części wykonany.

Naturalnym było, że zaskarżyliśmy tę decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie władnego w sprawach decyzji odmownych.

Zarzuciliśmy w odwołaniu, że naruszone zostały m.in. art 61 Konstytucji RP, art 16. ust 2 pkt ustawy o dostępie do informacji publicznej, art 7, 8 i 11 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art 33 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Odwołanie SKO uznało za uzasadnione i uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Jasło w całości oraz nakazało gruntownie rozpatrzyć sprawę ponownie.

SKO wskazało, że „z akt sprawy nie wynika, jakie osoby takich funkcji publicznych nie pełnią, a pozostają w stosunku pracy z Burmistrzem Miasta Jasła, bądź też pozostawały we wskazanym okresie.”

Dalej SKO w uzasadnieniu pisze, że „brak tych informacji uniemożliwia ocenę, czy organ I instancji prawidłowo orzekł o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie podania imion, nazwisk, uzasadnienia przyznania i kwot nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta Jasła nie pełniącym funkcji publicznych.

To uchybienie skutkuje z kolei tym, że zaskarżona przez nas decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Jasło została uchylona w całości i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia.

SKO w uzasadnieniu podało, że Burmistrz Miasta Jasło musi sporządzić pełny wykaz osób niepełniących funkcji publicznych w lata 2014-2015 w Urzędzie Miasta Jasła.

Umożliwi to zweryfikowanie czy Burmistrz słusznie dane stanowisko zakwalifikował jako niezwiązane z funkcją publiczną.

Czekamy teraz na to, jak do tej decyzji SKO odniesie się Burmistrza Miasta Jasło. Sprawę konsultujemy z ekspertami prawnymi z ogólnopolskiego stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z Warszawy (zajmującego się ochroną prawa do informacji publicznej).

Czy Burmistrz dalej będzie ukrywał komu w Urzędzie przyznał z publicznych pieniędzy nagrody?

Czas pokaże.

Całość decyzji SKO w Krośnie uchylającej decyzję Burmistrza Miasta Jasło:

 

 


1 komentarz
  1. as pisze:

    Brawo !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.