SKO w Krośnie uchyliło w całości dwie decyzje Burmistrz Gminy Jedlicze (nagrody / wykształcenie pracowników)

Jedlicze_UchylenieWłaśnie otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie dwie decyzje, w których kolegium stwierdza nieważność dwóch decyzji wydanych przez Burmistrz Gminy Jedlicze (jako organu I instancji) i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Przypomnijmy, że jakiś czas temu zawnioskowaliśmy do UG Jedlicze o udostępnienie nam informacji na temat wykształcenia pracowników urzędu oraz sumy nagród im przyznanych w latach 2010-2016. Urząd uznał, że to informacja przetworzona, a my się z tym nie zgodziliśmy i skierowaliśmy sprawę do SKO. Poniżej prezentujemy wczoraj otrzymane odpowiedzi z kolegium.

Złożenie wniosków

_

Tak jak pisaliśmy w artykule z dnia 6 maja 2016 r. (zobacz: Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)), w marcu br. jako przedstawiciele prasy złożyliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze kilka wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

W dwóch z nich poprosiliśmy o:

A:

1) wysokości nagród / premii wypłaconych w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek) z rozbiciem na poszczególne lata wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Jedlicze poprzez podanie: kwoty brutto, oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Proponuję przygotować odpowiedź w wersji cyfrowo przeszukiwalnej (pliki doc, odt, pdf) zgodnie z poniższą propozycją:

a) Pracownik 1 – xxx zł brutto nagrody/premii – Uzasadnienie
b) Pracownik 2 – yyy zł brutto nagrody/premii – Uzasadnienie
itd.

Nie oczekuję wskazywania ani stanowisk ani imion i nazwisk pracowników.
Oczekuję podania jedynie kwoty i uzasadnienia przyznania nagród konkretnemu pracownikowi.

2) sumarycznej wysokości nagród/premii wypłaconych wszystkim pracownikom w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek) z rozbiciem na poszczególne lata, np.:

a) rok 2010 – zzzzz zł brutto (suma)
b) rok 2011 – yyyy zł brutto (suma)
itd.

Proszę o przesłanie potwierdzenia odbioru (odczytu) tego maila oraz zachowanie ciągłości korespondencji.

B:

– zestawienie pracowników (imiona i nazwiska) Urzędu Gminy Jedlicze z podziałem na Referat/Biuro/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika.

wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru:

1) Wydział A – Pracownik X Y – kierunek: prawo – studia podyplomowe: dziennikarstwo
2) Wydział A – Pracownik Z W – kierunek: ochrona środowiska
3) Wydział B – Pracownik T R – kierunek: informatyka
4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość

itd.

___

Urząd Gminy Jedlicze żąda wykazania interesu publicznego

_

Urząd Gminy Jedlicze odpowiedział nam wówczas, że informacje, o które prosimy to informacja przetworzona i aby uzyskać dane publiczne, to powinniśmy wykazać szczególną istotność dla interesu publicznego w żądaniu udostępniania przedmiotowej informacji przetworzonej

Wobec tego, że w przypadku wniosków o wykształcenie pracowników Urzędu Gminy Jedlicze oraz przyznanych pracownikom urzędu nagród i premii, uznano je za wnioski o informację przetworzoną, poprosiliśmy Urząd o wydanie decyzji odmownych w tej sprawie, byśmy mogli się od nich odwołać. Decyzje te otrzymaliśmy 27 kwietnia 2016 r. a my z kolei odwołaliśmy się od nich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

Pomoc z Warszawy…

_

Pomocy prawnej udzieliło nam bezpłatnie stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, które od kilkunastu lat z powodzeniem działa na rzecz jawności i transparentności organów władzy publicznej wygrywając ważne dla obywateli sprawy w sądach.

…i uchylenie w całości decyzji Burmistrza Jedlicza

_

Krośnieńskie Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu naszych odwołań, postanowiło:

uchylić w całości zaskarżone decyzje organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Skany decyzji SKO znajdziecie Państwo poniżej:

A. Decyzja odnośnie jawności nagród/premii:

_IMAG0001 _IMAG0002 _IMAG0004 _IMAG0005 _IMAG0006

B. Decyzja odnośnie jawności wykształcenia pracowników:

_IMAG0008 _IMAG0009 _IMAG0010 _IMAG0011 _IMAG0012

Wobec takiego rozstrzygnięcia spraw, czekamy na rzetelne podejście do naszego wniosku przez Burmistrz Gminy Jedlicze i udzielenie nam jako prasie pełnych informacji, byśmy mogli je następnie przekazać naszym Czytelnikom.

Zobacz także:

Odpowiedzi Urzędu Gminy Jedlicze na złożone wnioski o informację publiczną

Gmina Jedlicze odmówiła udostępnienia informacji. Sprawy kierujemy do WSA i SKO (AKTUALIZACJA)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.