Sprawdź samochód przed zakupem

Każdy obywatel, przed zakupem samochodu może sprawdzić w jednostce policji, czy: pojazd nie jest poszukiwany jako utracony lub zabezpieczony przez policję.

Policja sprawdza pojazdy w ogólnopolskiej bazie pojazdów utraconych, zabezpieczonych przez policję i znalezionych, na terenie kraju.

Należy zgłosić się do jednostki policji z dokumentem tożsamości i najlepiej ze sprawdzanym samochodem. Jeżeli niemożliwy jest przyjazd samochodu, trzeba wskazać miejsce jego parkowania, np. komis, warsztat itp.

Należy znać co najmniej nr nadwozia sprawdzanego pojazdu oraz nr rejestracyjny.

Nr nadwozia lub nr VIN powinien być odczytany ze sprawdzanego pojazdu a jego zgodność potwierdzona z wpisem w Dowodzie Rejestracyjnym.

Czynności te wykonuje osoba zainteresowana osobiście lub z pomocą np. pracownika stacji diagnostycznej.

Sprawdzenie jest dokonywane „od ręki” po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Policja nie wystawia zaświadczeń o legalności pojazdu. Informacja o jego stanie prawnym udzielana jest ustnie a fakt sprawdzenia rejestrowany w bazie komputerowej oraz rejestrze sprawdzeń.

Za sprawdzenia Policja nie pobiera żadnych opłat.

Źródło:
POLICJA


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.