[SPROSTOWANIE] Urząd Gminy Osiek Jasielski oświadcza

prawo_paragraf_zalezeDziałając na podstawie przepisów Prawa prasowego, a szczególnie art. 31a oraz art. 32 publikujemy niniejszym w całości sprostowanie, które zostało w dniu wczorajszym nadesłane do naszej redakcji przez Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwię Twardzik. 

TREŚĆ SPROSTOWANIA:

 

Wnoszę o zamieszczenie następującego oświadczenia na łamach portalu.

W związku z publikacją artykułu pn. „Kontrole w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski 2012-2015…”oświadczam, iż nie jest prawdą, że wniosek redakcji nie został zrealizowany w terminie. Udostępnienie informacji nastąpiło w terminach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Sylwia Twardzik

Sekretarz Gminy

__

W dniu jutrzejszym przedstawimy Państwu odpowiedź redakcji na przesłane oświadczenie.

AKTUALIZACJA (5 czerwca 2015 r.):

Odnosząc się do oświadczenia Urzędu Gminy Osiek Jasielski podpisanego przez Sekretarz Gminy przedstawiamy Państwu wyjaśnienie i argumenty, które dobitnie świadczą o tym, że powyższe oświadczenie zawiera treści niezgodne z prawdą i naraża ono redakcję na zarzut stronniczości oraz braku rzetelności w przekazywaniu faktów:

Odpowiedź redaktora naczelnego na wczorajsze oświadczenie Sekretarz Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy