Średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół w Jaśle

_Jawnosc_Informacja_Publiczna29 października 2015 r. zapytaliśmy kilka szkół w Jaśle o średnie wynagrodzenie nauczycieli. Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki. Są już pierwsze odpowiedzi, w miarę spływania kolejnych, artykuł będzie aktualizowany. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych. Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd).

We wniosku skierowanym do Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle, Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle zapytaliśmy o:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r. i w 2015 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: mianowani, kontraktowi, funkcje itd.) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp., czyli po prostu wypłacana na konto nauczyciela kwota brutto.

___

W powyższym wniosku znalazła się omyłka pisarska, którą skorygowaliśmy w mailach do tych 4 szkół. Oczywiście chodziło o wynagrodzenie brutto, a nie wypłacane na konto nauczyciela. Dlatego też w poniższych zestawieniach wskazane są wynagrodzenia brutto (które jak Państwo wiedzą nie są równoznaczne z tymi, które nauczyciele de facto otrzymują na konto).

1. Dość szybko, bo 4 listopada 2015 r. nadeszła odpowiedź z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle:

W odpowiedzi na wniosek / wynagrodzenie średnie / z dnia 29.10.2015r. I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle informuje, że za 2014r. kwota brutto średniego miesięcznego wynagrodzenia dla nauczycieli wynosiła:

– kontraktowi – 2957,56 zł

– mianowani – 3647,99 zł

– dyplomowani – 4909,15 zł

Na dzień dzisiejszy z uwagi na to że rok 2015 jest jeszcze nie zakończony, nie jesteśmy w stanie podać kwot średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2015r. Możemy podać kwoty przewidywane:

– kontraktowi – 3256,10zł

– mianowani – 3577,10zł

– dyplomowani – 5250,11zł

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                            Barbara Wierdak – Cyboroń

___

2. Kolejna odpowiedź nadeszła 9 listopada 2015 r. z II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle:

Liceum_Wynagrodzenie_LO

3. A także tego samego dnia niepodpisana z imienia i nazwiska odpowiedź z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle:

Zespół_Wynagrodzenie_Jasło

4. Wobec braku odpowiedzi ze strony Gimnazjum nr 1 w Jaśle, skierowaliśmy 15 listopada 2015 r. raz jeszcze przypomnienie ze wskazaniem, że brak odpowiedzi na wniosek o informację publiczną w ciągu 14 dni powoduje, że organ jest w tzw. bezczynności. Wówczas wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, którą składa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (tu: Rzeszów). Dodaliśmy, że kierownik jednostki, który nie udostępnia informacji publicznej naraża się również na postępowanie karne z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodpisana z imienia i nazwiska odpowiedź nadeszła dzisiaj, tj. 16 listopada 2015 r.:

Witam!

W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gimnazjum nr 1  w Jaśle, z uwzględnieniem podziału na stopnie awansu zawodowego podajemy średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2014 rok:

– nauczyciel stażysta – 2 871,28 zł

– nauczyciel kontraktowy – 3 390,79zł

– nauczyciel mianowany – 4 111,46 zł

– nauczyciel dyplomowany – 5 032,40zł

Z uwagi na brak pełnych danych odnośnie wynagrodzenia nauczycieli za 2015r. ( trwa jeszcze rok kalendarzowy Inie wypłacono jeszcze wszystkich zobowiązań wobec nauczycieli) nie ma możliwości podania Państwu pełnych i rzetelnych stawek wynagrodzeń za 2015r.

Taka możliwość będzie istniała po zakończeniu roku kalendarzowego czyli w miesiącu styczniu 2016r.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

___

Całość zestawienia przedstawia się następująco:

Pensje_Nauczycieli_Jasło_MINI

Zobacz także: Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w szpitalu specjalistycznym w Jaśle

Oraz dołącz do profilu facebookowego Jawny Powiat Jasielski

jawność 2015


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.