Średnie wynagrodzenie nauczycieli i pracowników w placówkach edukacyjnych Gminy Osiek Jasielski za 2019 rok

Początkiem marca 2020 r. zapytaliśmy urząd oraz siedem placówek prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski o średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli za rok 2019 (ze wszystkimi dodatkami). Dopytaliśmy również o zarobki pracowników administracji, bo o to też byliśmy proszeni przez Czytelników (być może również i stanowiących pracowników tego sektora). Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki i w formacie cyfrowo przeszukiwalnym (edytowalnym), a nie obrazkowym. Odpowiedzi, które dotychczas nadeszły – jakie średnie wynagrodzenie miesięczne mają nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani czy dyplomowani a także pracownicy obsługi i administracji, możecie zobaczyć w poniższym zestawieniu. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może korzystać ze swojego prawa i pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych (także wynagrodzenie, wykształcenie czy nagrody). Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (ministerstwa i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd). Po ostatnich wyrokach WSA w Lublinie (sygn. akt II SAB/Lu 51/19), czy WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 557/19) potwierdzone zostało, że każdy może dowiedzieć się ile zarabia konkretny nauczyciel, gdyż jest on osobą pełniącą funkcję publiczną.

I. Wniosek z 6 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej brzmiał:

DO:
Szkoła Podstawowa w Mrukowej
Zespół Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim
Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach
Szkoła Podstawowa w Świerchowej
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załężu
Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej
Wójt Gminy Osiek Jasielski
 
Dzień dobry, 
 
W związku z brakiem przedmiotowych danych w BIP, uprzejmie pros
imy o udostępnienie na wskazany adres e-mail: {…} danych publicznych w postaci:

 
1) kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto w 2019 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, za wysługę, wiejskie, nagród/premii od Burmistrza, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, itp. z uwzględnieniem wysokości etatów oraz populacji danej grupy stopnia awansu zawodowego wśród nauczycieli w Państwa placówce
 
2) kwotę średniego wynagrodzenia brutto w 2019 r. pracowników administracyjnych, technicznych, obsługi, itp. (z podziałem na stanowiska) zatrudnionych w Państwa placówce,  uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i inne i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.
 

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, prosimy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie prosimy o odpowiedź w formie zwykłego maila lub pliku arkusza kalkulacyjnego (wzór w załączniku) w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skanu obrazkowego, …
 
Niestety dane adresów e-mail pozyskiwaliśmy z wielu różnych źródeł, w tym GOOGLE, bo na stronie Urzędu Gminy brak jest pełnych informacji na temat adresów e-mail placówek (brak np adresów do Szkoły Podstawowej w Mrukowej, Świerchowej, czy ZSI w Samoklęskach).
W związku z powyższym, zwracamy uwagę Panu Wójtowi o upewnienie się, bądź przekazanie niniejszego wniosku wszystkim placówkom edukacyjnym prowadzonym przez Gminę Osiek Jasielski, by w tym samym czasie otrzymały przedmiotowy wniosek i w terminie na niego odpowiedziały (czyli zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – bez zbędnej zwłoki).
 
Jednocześnie wnosimy na podstawie art. 241 KPA o uzupełnienie brakujących danych i zaktualizowanie by obywatele mieli pewność, że wysłany e-mail na dany adres elektroniczny placówki – do niej  dotrze.
 
W razie ewentualnych dodatkowych pytań, prosimy o maila.
 
Z poważaniem
Redakcja

II. Odpowiedź nadeszła z Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim dnia 20 marca 2020 r. (czyli w ostatnim ustawowym dniu na odpowiedź):

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 marca 2020 r. dotyczącego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych za rok 2019 r. zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Osiek Jasielski, w załączeniu przesyła się uzupełniony załącznik w formie pliku arkusza kalkulacyjnego. Z uwagi na fakt, że obsługą księgową wszystkich szkół zajmuje się Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, w załączniku znajdują się dane ze wszystkich placówek z terenu Gminy Osiek Jasielski.

Pozdrawiam,

Dominika Buczyńska

Podinspektor ds. księgowości

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim

Tel. 13 44 20 005, wew. 20

 

Załączniki:

Wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020:

 

Wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji za rok 2020:

 

Wersja edytowalna cyfrowo (plik Excel): Kopia WynagrodzeniaNauczyciele2019OsiekJasielski

Komentarz redakcyjny:

Jak wynika z powyższych danych, nauczyciel dyplomowany może otrzymać średnio nawet prawie 7 tys. zł brutto miesięcznie (uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, za wysługę, wiejskie, nagród/premii od Burmistrza, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki).

Nauczyciele mianowani zarabiają średnio między ok. 4000 zł brutto do prawie 5500 zł brutto (licząc wszystkie dodatki, nagrody, itp.), kontraktowi od ok. 3700 do ok. 4050 zł brutto. 

Najmniej zarabiający nauczyciele stażyści, których w niektórych szkołach brak albo jest ich bardzo mało zarabiają średnio od 3350 do 3810 zł brutto (licząc wszystkie dodatki, nagrody, itp.).

Z kolei wynagrodzenia ze środków publicznych pracowników obsługi czy administracji (z dodatkami, nagrodami, itp.) wynoszą:

a) sprzątaczka/woźny – od ok. 1400 zł brutto (1/2 etatu) do ok. 3200 zł brutto (pełny etat)

b) sekretarka – ok. 2770 zł brutto (pełny etat) 

c) intendent – ok. 3670 zł brutto (pełny etat)

d) kucharka – ok. 2930 – 3250 zł brutto (pełny etat)

e) pomoc kuchenna – ok. 1350 zł brutto (1/2 etatu) do 3100 zł brutto (pełny etat).


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.