Średnie wynagrodzenie nauczycieli w placówkach w Gminie Osiek Jasielski

_Jawnosc_Informacja_Publiczna

[AKTUALIZACJA (15 kwietnia 2016 r.)] 11 marca 2016 r. zapytaliśmy Urząd Gminy w Osieku Jasielskim o średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli  zatrudnionych w gminnych placówkach związanych z edukacją. Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki. Poniżej możecie Państwo odczytać odpowiedź, która przyszła do nas po … 13 dniach. Tyle czasu Urzędowi zajęło przesłanie tych kwot. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych. Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd).

We wniosku skierowanym do Urzędu Gminy zapytaliśmy o:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r. i w 2015 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: mianowani, kontraktowi, itd.) zatrudnionych w Państwa placówkach gminnych związanych z edukacją (szkoły, przedszkola…), uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp., czyli po prostu średnia kwota brutto, identycznie jak w przypadku o którym pisaliśmy w artykule:

https://www.zaleze.com/srednie-wynagrodzenia-nauczycieli-szkol-w-jasle/ 

___

A oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy na maila:

Osiek Jasielski, 23.03.2016r.

GZEAS.1431.1.2016

 

Redakcja portalu

„Załęże w gminie Osiek Jasielski”

 

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto nauczycieli  zatrudnionych w gminnych placówkach związanych z edukacją z uwzględnieniem podziału na stopnie awansu zawodowego informujemy, że kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (art. 30 Karty Nauczyciela) wyniosła:

– w 2014 roku:

– stażysta – 2097,32 zł.,

– kontraktowy – 3088,28 zł.,

– mianowany – 3765,51 zł.,

– dyplomowany – 4763,48 zł.

 

– w 2015 roku:

– stażysta – 3039,28 zł.,

– kontraktowy – 2979,17 zł.,

– mianowany – 3653,43 zł.,

– dyplomowany – 4674,05 zł.,

 

Wioletta Mikołajczyk

Kierownik GZEAS

___

Niestety, dane zostały do nas przesłane zbiorczo ze wszystkich placówek, dlatego poprosiliśmy Urząd Gminy o przesłanie zestawienia ale z podziałem na konkretne placówki edukacyjne.

AKTUALIZACJA (15 kwietnia 2016 r.):

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu przesyłam tabelę, zawierającą średnie miesięczne wynagrodzenia brutto nauczycieli.

Wioletta Mikołajczyk

Kierownik GZEAS

Załącznik: (KLIKNIJ aby powiększyć)

Zaleze, wynagrodzenia

Zobacz także:

Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w szpitalu specjalistycznym w Jaśle

Średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół w Jaśle

_Jawnosc_Informacja_Publiczna


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.