Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (AKTUALIZACJA)

Szpital_Informacja_Publiczna_ZalezePo prawie miesiącu od złożenia przez redakcję portalu wniosku o informację publiczną oraz informacji o przygotowywanej skardze na bezczynność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w końcu nadeszła odpowiedź w sprawie, o którą pytaliśmy 10 września 2015 r. Chcieliśmy poznać średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy i salowych z uwzględnieniem wszystkich dodatków w roku 2014. [AKTUALIZACJA]

W treści wniosku z 10 września 2015 r. poprosiliśmy o:

___

1. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

2. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

3. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. salowych zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

___

Chociaż termin zgodnie z ustawą nakazuje udostępnić informację publiczną bez zbędnej zwłoki, a już najpóźniej w ciągu 14 dni (z przedłużeniem do maksymalnie 2 miesięcy), odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

Dlatego 5 października 2015 r. napisaliśmy do Dyrekcji Szpitala, że wobec braku odpowiedzi do dnia dzisiejszego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września br., przygotowywana jest skarga na bezczynność Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Poinformowaliśmy, że zostanie ona przekazana w najbliższym czasie za pośrednictwem Szpitala do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Dwa dni później z rana na skrzynkę redakcyjną przyszła odpowiedź:

Witam,

W nawiązaniu do emaila z dnia 10.09.2015r. oraz  z dnia 05.10.2015r. w załączeniu przesyłam informację dotyczącą średniego wynagrodzenia w grupie zawdowej pielegniarek ( w tym położnych), lekarzy oraz salowych za rok 2014.

Jednocześnie bardzo przepraszam za opóźnienie w przesłaniu w.w informacji.

pozdrawiam

Mariola Czarnecka-Dykas

kierownik Działu Kadr i Szkoleń

te. 13 44 37 504 email: mczarnecka@szpital.jaslo.pl

Załącznik:

Szpital_Informacja_Publiczna_Zaleze

___

W lipcu 2015 r. na złożony wniosek otrzymaliśmy również odpowiedź dotyczącą m.in. liczby etatów w Szpitalu:

Szpital_Etaty

AKTUALIZACJA (16 października 2015 r.):

Dopytaliśmy Szpital, czy w podanych wyżej średnich kwotach wynagrodzeń wliczone są średnie wynagrodzenia lekarzy kontraktowych a także czy wliczone zostały kwoty za dyżury lekarzy (jednych i drugich).

Po 3 dniach roboczych nadeszła odpowiedź:

___

Witam,
 
W odniesieniu do przesłanej informacji dotyczącej średniego wynagrodzenia za rok 2014 w grupie zawodowej lekarzy informuję, że średnie wynagrodzenie lekarzy nie obejmuje wynagrodzenia za dyżury medyczne. Jest to średnie wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy umów cywilnoprawnych tzw. „kontraktów”.
 
 
z poważaniem
 
Mariola Czarnecka-Dykas

 ___

Wobec powyższego złożyliśmy dodatkowy wniosek o udostępnienie danych w zakresie:

  1. kwotę średniego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy pracujących w Państwa placówce na umowy cywilnoprawne, tzw. „kontrakty”, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów oraz wypracowane dyżury medyczne.
  2. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów oraz wypracowane dyżury medyczne.

___

Czekamy na odpowiedź. Gdy ją otrzymamy, opublikujemy na portalu.

AKTUALIZACJA (28 października 2015 r.):

Dnia 22 października 2015 r. przesłano nam odpowiedź:

Szpital_Zarobki_Jaslo

Podsumowując:

1. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp. wynosi: 2821, 86 zł brutto miesięcznie.

2. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, oraz dyżurów medycznych, itp. wynosi: 7585, 32 zł brutto miesięcznie.

Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy tzw. „kontraktowych” zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, oraz dyżurów medycznych, itp. wynosi: 4743, 92 zł brutto miesięcznie.

3. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp. wynosi 1773, 42 zł brutto miesięcznie.

Dołącz do profilu facebookowego Jawny Powiat Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.