Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek, salowych i administracji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (2015 i 2016)

Dwa lata temu zapytaliśmy Szpital Specjalistyczny w Jaśle o kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy, lekarzy tzw. kontraktowych oraz salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów. Odpowiedź przyszła po czasie, ale przyszła i publikowaliśmy ją w artykule Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (AKTUALIZACJA). Teraz zapytaliśmy o podobne kwestie, tylko rozszerzyliśmy wniosek o administrację oraz dane na lata 2015 i 2016. Treść wniosku znajduje się poniżej. Odpowiedź również.

Dwa lata temu ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle uzyskaliśmy dane na temat:

1. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp. wynosi: 2821, 86 zł brutto miesięcznie.

2. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, oraz dyżurów medycznych, itp. wynosi: 7585, 32 zł brutto miesięcznie.

Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. lekarzy tzw. „kontraktowych” zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, oraz dyżurów medycznych, itp. wynosi: 4743, 92 zł brutto miesięcznie.

3. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp. wynosi 1773, 42 zł brutto miesięcznie.

Jak jest teraz? Oto treść wniosku z 22 października 2017 r.:

Dzień dobry,
 
na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 3a Prawa prasowego i art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie na wskazany adres e-mail: redakcja@zaleze.com :
 
1. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2015 r. oraz (osobno) za 2016 r. pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki w szczególności funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.
 
2. kwotę średniego wynagrodzenia za 2015 r. oraz (osobno) za 2016 r. lekarzy pracujących w Państwa placówce na umowy cywilnoprawne, tzw. „kontrakty”, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki w szczególności: funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów oraz wypracowane dyżury medyczne, itp.
 
3. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2015 r. oraz (osobno) za 2016 r. lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki w szczególności: funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów oraz wypracowane dyżury medyczne, itp.
4. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2015 r. oraz (osobno) za 2016 r. salowych zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki w szczególności funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.
 
5. kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2015 r. oraz (osobno) za 2016 r. pracowników administracji zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki w szczególności funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

{…}

===

Gdy tylko nadejdzie odpowiedź, opublikujemy ją na portalu.

Przy niejako okazji zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym wprowadzonych jawnych płac w jednej z firm i pozytywnymi efektami z tym związanymi:

– Ludzie czują się traktowani sprawiedliwie. Nie ma osób, które mają wrażenie, że są prześladowane bądź faworyzowane finansowo – mówił w TOK FM Jakub Bierzyński, który w swojej firmie wprowadził jawność płac.

W piątek cały dzień na antenie Radia TOK FM rozmawialiśmy o jawności płac. W kolejnych audycjach przedstawialiśmy różne poglądy na ten temat, zastanawiając się, jakie skutki przyniosłoby wprowadzenie jawności płac w Polsce. W programie „Światopogląd” Agnieszki Lichnerowicz na ten temat rozmawiali Piotr Szumlewicz i Jakub Bierzyński.

Całość tu:

Wprowadził w firmie jawność płac. „Widzę same plusy. Wreszcie nie ma miejsca na uznaniowość”

A także artykuł TVN24:

Wielka tajemnica polskich płac. Wszyscy na niej tracimy Podziel się 956 400 zł brutto – tyle wyniesie moja wiersz (http://www.tvn24.pl)

___

AKTUALIZACJA (8 listopada 2017 r.):

 

7 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści:

Dzień dobry,
 
W załączeniu przesyłam odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.10.2017r. (otrzymany w dniu 23.10.2017r.)
 
pozdrawiam
 
Mariola Czarnecka-Dykas
 

Załącznik:

Forma tekstowa (maszynowa) powyższego pisma do odczytania m.in. przez niepełnosprawnych (dzięki programowi Free Online OCR):

W odpowiedzi na Pana wniosek e-mail z dnia 22.10.2017 r., dostarczony w dniu 23.10.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje:

1. Średnie miesięczne wynagrodzenie za pielęgniarek (w tym położnych) zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle z uwzględnieniem wszystkich dodatków funkcyjnych, stażowych i składników wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów itp. wyniosło: w 2015 r. – 3242,74 zł. brutto średnio miesięcznie, a w 2016 r. – 3563,01 zł. brutto miesięcznie.

2. Średnie miesięczne wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w ramach umów cywilnoprawnych (tzw. „kontrakty”) z uwzględnieniem wszystkich dodatków funkcyjnych, stażowych i składników wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, dyżurów medycznych itp. wyniosło: w 2015 r. – 4916,18 zł. brutto średnio miesięcznie, a w 2016 r. – 5184,07 zł. brutto miesięcznie.

3. Średnie miesięczne wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle z uwzględnieniem wszystkich dodatków funkcyjnych, stażowych i składników wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów, dyżurów medycznych itp. wyniosło: w 2015 r. – 7561,42 zł. brutto średnio miesięcznie, a 2016 r. – 7486,00 zł. brutto miesięcznie.

4. Średnie miesięczne wynagrodzenie salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle z uwzględnieniem wszystkich dodatków funkcyjnych, stażowych i składników wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów itp. wyniosło: w 2015 r. – 1757,39 zł. brutto średnio miesięcznie, a 2016 r. – 2078,38 zł. brutto miesięcznie.

5. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle z uwzględnieniem wszystkich dodatków funkcyjnych, stażowych i składników wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów itp. wyniosło: w 2015 r. – 2776,07 zł. brutto średnio miesięcznie, a 2016 r. – 2984,89 zł. brutto miesięcznie.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.