Starosta odpowiedział na pytania odnośnie terminu zakończenia remontu drogi

_Starota_jasielskiPrzedstawiamy odpowiedź Starosty Jasielskiego dotyczącą terminu zakończenia prac dotyczących przebudowy drogi relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Przypomnijmy, że wedle umowy Starostwa Powiatowego w Jaśle ze SKANSKĄ S.A., realizacja przedmiotu umowy miała nastąpić do 15 listopada 2015 r. (zobacz skan umowy: Skan umowy z firmą SKANSKA S.A. na przebudowę drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski).

W piśmie z dnia 9 listopada 2015 r. zapytaliśmy m.in. o to, czy prace zostaną zakończone w terminie oraz jak Starosta rozumie „złe warunki atmosferyczne”, przez które przedłużany był kilkakrotnie termin otwarcia drogi.

Odpowiedź nadeszła 18 listopada 2015 r.:

_Starota_jasielski

__

W międzyczasie, również tego samego dnia, zapytaliśmy o takie kwestie jak o przesłanie zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu, przez inspektora nadzoru, zgodnie z paragrafem 2 umowy. Zapytaliśmy również o skany aneksów do umowy z Wykonawcą Skanska S.A. na roboty budowlane na przebudowę drogi powiatowej relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski z dnia 11 września 2015 r. – jeśli zostały zawarte.

Wspomnieliśmy, że prace nadal po 15 listopada 2015 r. trwają (stan na 18 listopada 2015 r.), a termin na realizację umowy minął 15 listopada 2015 r. – paragraf 2 ust. 3 umowy na roboty budowlane.

Czekamy na odpowiedź.

Ostatni postęp prac – ZDJĘCIA – prezentowaliśmy w artykule: Postęp prac przebudowy drogi Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (ZDJĘCIA cz. V)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.