Stowarzyszenie „AKACJA” z wizytą studyjną w Cieszynie

20140912_akacja_cieszyn1W ramach realizacji projektu FIO wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „Akacja w akcji- aktywacja, animacja, edukacja”, członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych AKACJA w Osieku Jasielskim uczestniczyły w wyjeździe studyjnym, którego celem było zaczerpnięcie dobrych praktyk i wzorców z działalności Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie. Wyjazd odbył się w dniach 12 – 14 września 2014 r.

Organizacja spotkania przedstawicielek obu organizacji pozarządowych odbyła się w Sali Konferencyjnej Hotelu MOSiR w Cieszynie z Barbarą Parzonką i Romą Rojowską – prezeską KKK. Dotyczyło prezentacji multimedialnej oraz przedstawienia dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej (gdzie utworzono w roku 2014 sześć spółdzielni socjalnych).

20140912_akacja_cieszyn1

Jednym z punktów pobytu była także organizacja udziału w koncercie Artura Rojka pt. Składam się z ciągłych powtórzeń w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie oraz spotkania członkiń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Akacja” z artystą. Była to wycieczka edukacyjno- integracyjna dlatego zwiedzano także zabytki Cieszyna, ciekawym punktem programu okazała wizyta w Książnicy Cieszyńskiej oraz zapoznanie się z zadaniami Książnicy, historią biblioteki, zabytkowymi księgozbiorami biblioteki Szersznika, zwiedzenia pracowni konserwacji suchej i mokrej wraz z demonstracją technik konserwacji niektórych cymeliów będących w posiadaniu biblioteki, zwiedzenie wystawy „Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”, poświęconej prezentacji książek z bibliotek klasztornych znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Zwiedzano Cieszyn: Rynek, Stary Targ (Madonna z Dzieciątkiem Petera Parlera), Studnia Trzech Braci, ul. Głęboka, Wzgórze Zamkowe: Rotunda św. Mikołaja i Wieża Piastowska, spacer częścią „Szlaku Tolerancji”, dzieła Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, na którym znajdują się głośnomówiące tablice interaktywne upamiętniające wybitne postaci zasłużone dla Śląska Cieszyńskiego (tablica Bruno Konczakowskiego na dziedzińcu Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Władysława Rakowskiego na Wzgórzu Zamkowym), przejście przez „Uliczkę cieszyńskich kobiet” na Wzgórzu Zamkowym, dzieło Stowarzyszenia KKK, upamiętniającą wybitne kobiety Śląska Cieszyńskiego.

20140912_akacja_cieszyn3

Kolacja w Sali Konferencyjnej Zamku Cieszyn na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działalności organizacji. Wśród punktów programu była także prelekcja  i prezentacja multuimedialna nt. Spółdzielni Socjalnej „Ofka” prowadzącej na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie „Pokoje pod Wieżą” i Letnią Kawiarnię.  Spotkałyśmy się również z członkiniami „Ofki” (Magdalena Grala, Zefira Utecht, Beata Stano). Uczestniczki wizyty zapoznały się z problemami i korzyściami, jakie płyną z założenia spółdzielni socjalnej, z jej codziennym funkcjonowaniem, z historią i przebiegiem zakładania spółdzielni. Prezeska „Ofki” przekazała informacje nt. finansowania, sposobów współpracy z otoczeniem, sposobów pozyskiwania klientów itp. Kolejnym punktem programu było spotkanie członkiń Stowarzyszenia KKK i uczestniczek projektu. O projekcie i aktywności członkiń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „AKACJA” oraz ich działaniach na rzecz Gminy Osiek Jasielski opowiedziała prezeska Marta Łaba oraz członkinie „Akacji”.

20140912_akacja_cieszyn2

Prezeska KKK Roma Rojowska, Małgorzata Wacławik Syrokosz, Sylwia Pawłowska, Beata Stano, Zefira Utecht, Halina Czaderna przedstawiły działalność swojego Stowarzyszenia (historia założenia, przekształceń, kosztów, osiągnięć, strategii rozwoju) wraz z prezentacją multimedialną. Uczestniczkami kolejnego spotkania były aktywne członkinie Stowarzyszenia Klubu Kreatywnych Kobiet, a dotyczyło ono samorealizacji poprzez aktywność społeczną i zawodową (aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet, polityka kobiet, ekonomia kobiet). Uczestniczki zapoznały się z działaniami na rzecz aktywizacji kobiet w życiu publicznym, wsparcia przedsiębiorczości i integracji kobiet z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego oraz organizacji dwóch Kongresów Kobiet Śląska Cieszyńskiego. Cały pobyt zakończył się spacerem z członkiniami KKK po Ogrodzie Dwóch Brzegów, czyli po obu stronach Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, z przejściem do Czeskiego Cieszyna, gdzie w Parku im. A. Sikory znajduje się interaktywna tablica Adama Sikory (Czeski Cieszyn, Park Sikory, Restauracja Sikorak). Wizyta studyjna miała wzmocnić zespól, potencjał organizacji, wskazać mocne i słabe strony działań i zadań. Jest to wsparcie konieczne w zakresie planowania pracy organizacji jak też wzmocnienie umiejętności i kompetencji jej członków w kluczowych dla nich dziedzinach.

Źródło:
Marta Łaba

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.