Szkoła w Załężu uczy, bawi, wychowuje od ponad 150 lat (ZDJĘCIA)

_Spotkanie z MikołajemJuż ponad półtora wieku Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu jest szczególnym miejscem dla jej mieszkańców. To wokół niej toczy się życie kulturalne i umysłowe całej wsi. Obecnie placówka posiada 3 oddziały dla dzieci od 3 do 10 lat. Dobra baza dydaktyczna ułatwia dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i kompleksu boisk wybudowanych na terenie Załęża. Oprócz coraz lepszej bazy lokalowej, szkoła posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Jednozmianowość to istotny aspekt sprzyjający rozwojowi dziecka. Podział godzin jest tak opracowany, aby umożliwić uczniom pracę w najbardziej efektywnym czasie pomiędzy godziną 8.00 a 13.30. Umożliwia to nauczycielom indywidualne podejście do wychowanków, dbanie o efektywność pracy na każdych zajęciach. Rozbudzana jest dziecięca ciekawość poznawania świata i wzmacniane poczucie wartości, które umożliwia wszechstronny rozwój każdego dziecka. W mniejszych zespołach łatwiej jest nauczycielowi dotrzeć do wychowanków, zauważyć uzdolnienia czy trudności.

_[37]IMG_0251_Zaleze_Lato_2012

Pedagodzy tej placówki stosują indywidualną pracę z uczniem zdolnym. Dla uczniów mniej zdolnych prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Efekty tej pracy są widoczne w wynikach nauczania oraz zewnętrznych sprawdzianach trzecioklasistów.

W szkole panuje przyjacielska atmosfera, a uczniowie mogą porozmawiać z nauczycielami o wszystkich swoich problemach. Pedagodzy nikogo nie zostawią bez pomocy i wsparcia. Wychowankowie szkoły od lat odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych, sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym czy ogólnopolskim.

Nie można nie wspomnieć o współpracy z rodzicami i mieszkańcami wsi, którzy w placówce w Załężu zawsze są mile widziani. Aktywnie włączają się w organizację imprez, wycieczek, podejmują wiele cennych inicjatyw. Jednocześnie szkoła inicjuje wiele imprez o charakterze środowiskowym. W uroczystościach szkolnych, rodzinnych, świątecznych i gminnych uczestniczą uczniowie, rodzice, mieszkańcy, a także władze gminne.

I tak już od ponad półtora wieku….

Źródło:
Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Załężu


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.