Szkolenie organizowane przez LGD Nowa Galicja z ‚Rozliczania projektów w ramach osi 4 Leader’

W dn. 15.10.2012r. w godz. 9.00-14.30 w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje dla swoich beneficjentów – przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz rolników,  którzy za pośrednictwem LGD Nowa Galicja złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań…

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz z „Małych Projektów” bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów w ramach działań osi 4 Leader.

Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta a zapisy przyjmowane są do dnia 11.10.2012 r. pod numerem telefonu 515 205 894.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.