Turniej Piłki Siatkowej ˝Ferie 2015˝

turniej piłki siatkowej ferie 2015W ramach rozpoczętych właśnie ferii zimowych, 13 lutego 2015 r. (piątek) w Zawadce Osieckiej zostanie rozegrany Turniej Piłki Siatkowej „Ferie 2015”. Zawody organizowane są dla młodzieży szkolnej, a także osób pełnoletnich (kategoria open). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem turnieju. Zapisów na turniej można dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury lub w budynku Obiektu Sportowego w Osieku Jasielskim do dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek).

Nr kontaktowy GOK: tel. 13 442 00 24, OSiR:  tel. 13 442 04 72

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ „Ferie 2015”

I. Cel zawodów:
1. Popularyzacja siatkówki wśród młodzieży i dorosłych.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
3. Promowanie zdrowego trybu życia a także aktywnego wypoczynku i rekreacji.
II. Termin i miejsce: 13.02.2015r. (PIĄTEK), godz. 9:00, sala gimnastyczna w Zawadce Osieckiej.
III. Uczestnictwo:
Turniej organizowany jest dla młodzieży szkolnej, a także osób pełnoletnich (kategoria open).

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny, a także listy zawodników z podaniem imienia, nazwiska oraz nazwą drużyny, podpisaną przez kapitana drużyny.
2. W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 10 zawodników.
3. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
4.W skład drużyny mogą wchodzić zarówno kobiety jak i mężczyźni.
5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.

IV. Zasady gry:
1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów.
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz. 8:50.
3. O kolejności w grupie decydują odpowiednio:
a. Liczba punktów ( zwycięstwo – 2 pkt, porażka – 1 pkt)
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych
c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 15 pkt.) w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set (również do 15 pkt.).
5. Mecze finałowe toczą się do 2 wygranych setów ( do 25 pkt), ewentualny trzeci set do 15 pkt.
6. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie.
7. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny
8. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

V. Zapisy:
W Gminnym Ośrodku Kultury lub w budynku Obiektu Sportowego w Osieku Jasielskim do dnia 12.02.2015 r. (czwartek)
Nr kontaktowy GOK 13 442 00 24, OSiR 13 442 04 72

VI. Postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu.
2. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
3. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. Nie można grać w obuwiu o podeszwie pozostawiającej ślady na nawierzchni sali sportowej.
4. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju.
5. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
6. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich istniejących mediach.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo d o dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
9. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów.

Źródło:
GOK | Antoni Marchewka

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.