Turniej Piłki Siatkowej OSP o Puchar Prezesa OSP w Załężu – 30 czerwca 2013 r.

Piłka-siatkowaOchotnicza Straż Pożarna w Załężu organizuje w dniu 30 czerwca 2013 r. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa OSP w Załężu. Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku. Uczestnikami mogą być członkowie OSP z terenu powiatu jasielskiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Turniej odbywać się będzie na boisku „otwartym” przy OSP w Załężu. Początek rozgrywek ustalono na godzinę 8:30, bez względu na warunki atmosferyczne. W turnieju może wziąć udział tylko jedna drużyna z gminy, wyłoniona na podstawie wewnętrznych rozgrywek danej gminy. Szczegóły znajdują się poniżej.

Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 8 zawodników. W każdym meczu musi grać minimum 5 zawodników.

Zapisów dokonuje Komendant Gminny OSP zgodnie z opisem w zaproszeniu do udziału w turnieju, do 20 czerwca 2013 r. W zgłoszeniu należy podać reprezentowaną gminę, drużynę/drużyny OSP, imiona i nazwiska uczestników, wskazać kapitana zespołu i kontakt do niego (numer telefonu oraz  adres e – mail).

Komendanci Gminni OSP proszeni są o potwierdzenie udziału drużyny na adres organizatora zaleze@interia.pl lub tel. 503 092 866 do 23 czerwca 2013 r. do godz. 24.00.   

Minimalne wymagania wiekowe to ukończone 16 lat. W przypadku nieletnich wymagana jest zgoda rodziców na udział w Turnieju i oświadczenie o dobrym stanie zdrowia przedkładane Gminnemu Komendantowi OSP właściwej Gminy.

Organizator wystawia własną drużynę niezależną od rozgrywek wewnątrz gminnych.

Nagrody: Za zajęcie I-III miejsca Zespół otrzyma pamiątkowy puchar.

Regulamin Turnieju dostępny jest pod adresem: REGULAMIN.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rozgrywkach!

Źródło:
OSP w Załężu


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.