Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 5 lutego 2015 r. Były to uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424m² na rzecz Gminy.

Treść uchwał w tym dniu przyjętych dostępna jest na stronie BIP Gminy Osiek Jasielski:

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 05 lutego 2015 roku w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424m² na rzecz Gminy (błędnie udostępniono PROJEKT UCHWAŁY zamiast przyjętej uchwały)

Uchwała Nr IV/17/2015 z 05-02-2015 r. w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.