Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2013 r.

Urząd_Osiek_JasielskiPrzedstawiamy Państwu uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski uchwalone w trakcie Sesji dnia 27 marca 2013 r. Przedmiotowe uchwały dotyczą: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok, uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok, wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2013″, diet za udział w pracach rady gminy i jej organów, wyodrębniania w budżecie Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego, zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski, zmiany uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r.

Uchwała Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XXXII/204/2013 z dnia 27-03-2013 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r. 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Uchwała nr XXXII/2013 z dnia 27-03-2013 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27-03-2013 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy z dnia 27-03-2013 r. w spr. wyodrębniania w budżecie Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Uchwała Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27-03-2013 r. w spr. diet za udział w pracach rady gminy i jej organów 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27-03-2013 r. w spr. wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2013. 11 kwietnia 2013
więcej »»»

uchwała Nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27-03-2013 r. w spr. uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Uchwała Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27-03-2013r. w spr. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok 11 kwietnia 2013
więcej »»»

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.