Uczniowie LO w Nowym Żmigrodzie na IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej

SONY DSCW dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie: Łukasz Dorociak oraz Dawid Brej wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej. Żmigrodzka placówka stoi na stanowisku, że posiadanie samej wiedzy teoretycznej nie wystarcza, aby sprawdzić się w przyszłości w służbach mundurowych.

Oprócz corocznych wyjazdów szkoleniowych w ramach tzw. „obozów przetrwania”, które kształtują w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, współdziałanie w zespole, samodzielne podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach, uczniowie biorą udział w turniejach ogólnopolskich. Jest to najlepszy, obiektywny sprawdzian umiejętności i przygotowania ucznia, który wcześniej nie zna szczegółowo zadań, jakie na niego czekają i musi wykazać się własną pomysłowością i możliwościami.

            Turniej organizowany w Dąbrowie Górniczej przez Wyższą Szkołę Biznesu rozpoczął się 15 kwietnia na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także terenów wokół Pustyni Błędowskiej. Zespoły walczyły w Podzamczu, a także w Bydlinie, Krzywopłotach oraz na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich. Wzięło w nim udział prawie 100 uczniów z całej Polski – 48 dwuosobowych zespołów z 16 województw. Program zawodów obejmował m.in. szturm na ogrodzieniecki zamek (wspinaczka na pionową ścianę po wąskiej drabince), nocną przeprawę na linie nad nurtem rzeki, spływ własnoręcznie zbudowaną z beczek tratwą, udzielenie pierwszej pomocy rannym towarzyszom, marszobieg na orientację.

            Pomimo trudów i zmęczenia podczas rywalizacji z najlepszymi drużynami mundurowymi z całej Polski, uczniowie LO w Nowym Żmigrodzie ukończyli z dobrym wynikiem wszystkie konkurencje, wracając bogatsi w nowe doświadczenia, z większą wiarą w siebie i swoje możliwości.

            Galeria zdjęć z turnieju oraz szczegółowe wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

Informację i zdjęcia nadesłało do naszej redakcji Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.