Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie spłaty na raty – wykaz osób prawnych i fizycznych

Urząd_Osiek_JasielskiPrezentujemy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Osiek Jasielski w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, sporządzony zgodnie z art.37 ust 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ) o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póżn.zm).

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa firmy Rodzaj ulgi Wysokość podatku Przyczyna umorzenia, rozłożenia podatku

1.

Dziedzic Wojciech umorzenie 2 203.80 Ważny interes podatnika

2.

Skiba Jolanta Msp. Skiba Zygmunt umorzenie 800.40 Ważny interes podatnika

3.

Gortad Bożena umorzenie 1 375.06 Ważny interes podatnika

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.