Usterka nr 3 (nieprzejezdna droga w Markuszce) – odpowiedź UG Osiek Jasielski

dziura w drodze MarkuszkaDrodzy Czytelnicy, w dniu 29 września 2014 r. skierowaliśmy do UG Osiek Jasielski prośbę o interwencję w sprawie nieprzejezdnej drogi w Markuszce. O sprawie pisaliśmy w artykule z dnia 27 września 2014 r. (czytaj: Nieprzejezdna droga w Załężu – Markuszce nadal nie naprawiona). Treść maila skierowanego do urzędu prezentujemy Państwu poniżej.

Szanowni Państwo,

Prosimy o podjęcie interwencji w kwestii treści listu naszego Czytelnika w sprawie nieprzejezdnej drogi w Załężu, opublikowanego na naszych łamach pod linkiem:

https://www.zaleze.com/nieprzejezdna-droga-w-zalezu-markuszce-nadal-nie-naprawiona/

O zwrotną informację dotyczącą rozwiązania tego problemu proszę przesłać na niniejszy adres e-mail: redakcja@zaleze.com

Pozdrawiam
{…}

 

Poniżej publikujemy odpowiedź UG Osiek Jasielski, otrzymaną dnia 22 października 2014 r.:

W nawiązaniu do maila w sprawie osuwiska powstałego na drodze gminnej w miejscowości Załęże – przysiółek Markuszka, informuję że uszkodzenie przedmiotowej drogi zostało zgłoszone do Wojewody Podkarpackiego jako szkoda w infrastrukturze gminnej spowodowana przez intensywne opady deszczu, co potwierdziła wojewódzka komisja w protokole z weryfikacji strat powodziowych w Gminie Osiek Jasielski w dniu 24 lipca 2014r.

Jednocześnie nadmieniam, iż ze względu na skalę problemu Gmina Osiek Jasielski na dzień dzisiejszy wykonała prace remontowe alternatywnej drogi objazdowej służącej mieszkańcom domów zlokalizowanych przy zniszczonym odcinku drogi. Ponadto Gmina Osiek Jasielski podjęła działania związane z wykupem gruntu przyległego do uszkodzonego pasa drogowego. Uregulowanie własności nieruchomości, a następnie zabezpieczenie środków finansowych stanowić będzie podstawę do wykonania prac zabezpieczających i remontowych niniejszego obiektu.

 

Sylwia Twardzik

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.