V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Zło dobrem zwyciężaj

Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 1979 roku po czterech latach Papież znowu odwiedza Polskę. Tym razem jest to wizyta nieoficjalna, złożona przy okazji kanonizacji w Ołomuńcu na Morawach Jana Sarkandra. Papież pragnie odwiedzić rodzinne miasto świętego, Skoczów, a przy okazji rzucić okiem na ukochane Beskidy. Wizyta trwała tylko 10 godzin.
W maju 1995 r. papież odwiedził:
Skoczów, Bielsko Biała, Żywiec

Była to najkrótsza i nieoficjalna papieska wizyta w Polsce. Trwała zaledwie jeden dzień. Jan Paweł II przyjechał 22 maja 1995 r. z pielgrzymką do miejsca urodzenia Jana Sarkandra, którego kanonizował dzień wcześniej podczas pielgrzymki do Czech. Hasło wizyty w Polsce brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”. Papież zwracał uwagę na problem nietolerancji wobec ludzi wierzących. „Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość.” – mówił Ojciec Święty. Słowa te odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce.

21 maja 1995 roku papież przyjechał do Ołomuńca, by kanonizować bł. Zdzisławę i bł. Jana Sarkandra. 22 maja przyjechał na jeden dzień do Polski. Była to najkrótsza wizyta w ojczyźnie i jedyna, która przypadła na czas Wielkanocy.

Solidarność i miłość społeczna najważniejsze

Trwała zaledwie jeden dzień. 21 maja 1995 roku papież przyjechał do Ołomuńca, by kanonizować bł. Zdzisławę i bł. Jana Sarkandra. W Skoczowie Jan Paweł II odwiedził kościół ewangelicko-augsburski. Tam spotkał się z luteranami. – Nasze spotkanie jest świadectwem wspólnego szukania dróg do jedności chrześcijan, zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana: Abyśmy wszyscy stanowili jedno – mówił Jan Paweł II. W czasie wymiany darów biskup ewangelicki Paweł podarował papieżowi figurkę ukrzyżowanego Chrystusa, zaś Jan Paweł II podarował dla świątyni złoty kielich i paterę. Z kościoła ewangelickiego papież dotarł na pobliskie wzgórze Kaplicówka, gdzie w obecności 300 tys. pielgrzymów i prezydenta Lecha Wałęsy apelował o czystość sumienia, ład moralny i prawdziwą tolerancję w życiu publicznym.Następnie papież pojechał do Bielska-Białej. Miasta, z którym jak mówił był związany od dzieciństwa, ponieważ tam pracował jego ojciec i jego brat. Drogę z Bielska do Żywca papież pokonał w papamobile. Na trasie przejazdu pozdrawiało go tysiące ludzi. W czasie liturgii słowa w Żywcu Jan Paweł II zwrócił się do wiernych: – Śpiewam wielkanocną antyfonę i modlę się razem z wami za naszą ojczyznę i za wszystkich rodaków; (…) o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej.

Źródło:
ks. mgr Józef Pańczuk


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.