VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski

W tym momencie obejmuję myślą i sercem całą moją ojczyznę i wszystkich rodaków bez wyjątku – tymi słowami Jan Paweł II rozpoczął VI pielgrzymkę do Polski. Kolejna, już szósta pielgrzymka Ojca świętego Jana Pawła II do Polski trwała od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. Przebiegała pod hasłem: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”.

To już trzecia pielgrzymka do wolnej Polski. Choć nie wolnej od podziałów. W Kościele trwał spór o obecność w życiu publicznym oraz odwlekana przez rząd ratyfikacja konkordatu ze Stolicą Apostolską.

W 1997 r. papież odwiedził: Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Legnicę, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Krosno, Kraków-(pożegnanie). Jan Paweł II uczestniczył w Gnieźnie w obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha nawiązujących do Zjazdu Gnieźnieńskiego. W spotkaniu tym wzięło udział siedmiu prezydentów państw europejskich: Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. W Krakowie papież uczestniczył w obchodach 600- lecia utworzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonał też kanonizacji św. Jadwigi królowej i św. Jana z Dukli. Podczas pielgrzymki w 1997 r. miały też miejsce 2 beatyfikacje, obie dokonane podczas Mszy św. 6 czerwca w Zakopanem – matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej. We Wrocławiu papież wziął udział w zamknięciu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który przebiegał pod tym samym hasłem, co papieska pielgrzymka.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.