Wniosek o informację publiczną w zakresie przyznanych nagród w WITD w Rzeszowie

Ponad rok temu zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów. Odpowiedź nadeszła, chociaż wymagała doprecyzowania. Mogliście ją przeczytać w artykule: Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Teraz zapytaliśmy o dokładniejsze dane za lata 2016 i 2017. Treść wniosku poniżej. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na portalu.

Treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesłana do WITD w Rzeszowie dziś:

Proszę o przesłanie listy imion i nazwisk pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (wraz z Oddziałem w Krośnie oraz w Jarosławiu), którzy w 2016 i w 2017 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników oraz informacji o tym, jakie konkretne osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika.

{…}

Fot. Google Street View


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.