Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie: bezczynność Prezydenta Miasta Krosna miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa

Sąd_administracyjny_w_RzeszowiePortal internetowy www.zaleze.com dnia 9 września 2014 r. złożył do Urzędu Miasta Krosno drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji w sprawie prowadzenia rejestru umów. Do dnia 22 grudnia 2014 r. organ nie odpowiedział na wniosek. Złożyliśmy więc skargę na bezczynność do WSA w Rzeszowie (czytaj: Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Rozprawa w tej sprawie odbyła się w ubiegły piątek, tj. 27 lutego 2015 r. O szczegółach i wydanym przez WSA wyroku w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej piszemy poniżej.

Przypomnijmy, że po ponad 4 miesiącach (!) od złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez redakcję portalu zaleze.com, wymianie maili oraz po złożeniu przez nas skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, sprawa udostępnienia rejestrów umów, które Urząd Miasta Krosna zawarł z podmiotami zewnętrznymi została zakończona pewnym sukcesem obywateli. Rejestry umów udostępniono, chociaż bez niektórych danych kontrahentów osób fizycznych oraz w 118 przypadkach numerów umów.

Pisaliśmy o tym w artykule z dnia 18 stycznia 2015 r. oraz późniejszej aktualizacji w dniu 2 marca 2015 r. -> Rejestr umów (NIEPEŁNY) UM Krosno udostępniony po złożeniu skargi do WSA w Rzeszowie

===

Sąd_administracyjny_w_Rzeszowie

Koniec końców, dnia 27 lutego 2015 roku odbyła się w WSA w Rzeszowie rozprawa, na której sąd orzekł (cytat sentencji):

======

Sygn. akt II SAB/Rz 5/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

w składzie następującym:

 

            Przewodniczący                             NSA Jerzy Solarski /spr./                                                

            Sędziowie                                        WSA Ewa Partyka

                                                                      WSA Paweł Zaborniak

 

           Protokolant                                      sekretarz sądowy Eliza Kaplita-Wójcik

 

po rozpoznaniu w Wydziale II

na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 r. sprawy

ze skargi M.H. redaktora naczelnego czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski”

na bezczynność Prezydenta Miasta Krosna w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

  1. umarza postępowanie sądowe,
  2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny organowi,
  4. zasądza od Prezydenta Miasta Krosna na rzecz skarżącego M.H. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

======

Czekając na pisemne uzasadnienie wyroku, będziemy niebawem wnioskować o publikację tego rejestru w BIP UM Krosno. W dodatku, zgodnie z tym co pisaliśmy już wcześniej, zawnioskujemy o udostępnienie i umieszczenie w BIP rejestrów umów z lat 2012 i 2013, nie wyłączając roku 2015.

Zastanawiające jest też, jak to się stało, że UM Krosna po prostu nie odpowiedział na wniosek w ciągu tych ustawowych 14 dni (Urząd Miasta Krosno maila z wnioskiem odebrał, a nawet potwierdził odczyt dnia następnego, na co mamy dowód), a dopiero po złożeniu skargi zaczął udostępniać informacje? Jak wyglądały koszty?

– dziesiątki godzin poświęcone przez redakcję na tę sprawę

– wiele godzin poświęconych tej sprawie przez miejskich urzędników UM Krosna

– dziesiątki wydrukowanych stron (wymiana pism między urzędem a redakcją, ze strony redakcji: skarga na bezczynność ze wszystkimi załącznikami sporządzona w dwóch egzemplarzach, itd.)

– znaczki pocztowe

– zaangażowanie prawników ze strony redakcji (pomoc prawna świadczona przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska)

– zaangażowanie sędziów WSA w Rzeszowie, protokolanta, sekretariatu i pracowników sądu

– zasądzenie zwrotu przez urząd kosztów postępowania (podatnicy stracili 100 zł)

– obniżenie prestiżu Urzędu Miasta Krosna na tle innych projawnościowych i przyjaznych obywatelom urzędów w Polsce, poprzez uznanie rażącego naruszenia prawa Prezydenta Miasta Krosna (bez orzeczenia grzywny).

Fot: Pleple2000 na licencji CC BY-SA 3.0

AKTUALIZACJA (7 marca 2015 r.):

Sentencja tego wyroku dostępna jest już na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Poniżej jej treść:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Jerzy Solarski /spr./ Sędziowie WSA Ewa Partyka WSA Paweł Zaborniak Protokolant sekretarz sądowy Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 r. sprawy ze skargi M.H. redaktora naczelnego czasopisma „[…]” na bezczynność Prezydenta Miasta […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe, II. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala wniosek o wymierzenie grzywny organowi, IV. zasądza od Prezydenta Miasta […] na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Źródło: II SAB/Rz 5/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.