Wójt Gminy Osiek Jasielski nie odpowiada na zapytania prasy. Mieszkańcy nie poznali treści projektów uchwał przed sesją

stop-sign-154656-mDnia 4 lutego 2015 roku zawnioskowaliśmy do UG Osiek Jasielski o udostępnienie projektów uchwał na najbliższą sesję nadzwyczajną w dniu 5 lutego 2015 r., ewentualnie o wskazanie linka do BIP Gminy Osiek Jasielski, gdzie te projekty się znajdują. Poprosiliśmy o udostępnienie ich przed sesją, byśmy mogli je opublikować na stronie zaleze.com, a mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. Niestety, do dziś nie mamy żadnej odpowiedzi ze strony urzędu, mimo, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej takie dokumenty należy udostępniać niezwłocznie.

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej pojawiło się w BIP dnia 3 lutego 2015 r.

KLIKNIJ TUTAJ

gdzie w porządku obrad znalazły się takie punkty jak:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.
  6. Interpelacje radnych
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zakończenie Sesji

Początek Sesji ustalono na godzinę 13-tą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Sesja się odbyła, projektów nadal nie otrzymaliśmy, nie są one też dostępne w BIP.

===

Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi, że:

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Ponadto:

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Od naszego wniosku minął już ponad tydzień, a projektów uchwał jak nie było, tak nie ma.

Druga sprawa, to fakt, że teraz to i tak po sesji… Ale i tak ponowiliśmy wniosek dnia 5 lutego 2015 r.

Jest to według nas poważne uchybienie funkcjonowania urzędu. Warto też przypomnieć, że UG Osiek Jasielski najczęściej na nasze inne wnioski o informację publiczną odpowiadał w ostatni dzień (czyli 14 dni po otrzymaniu wniosku), albo już po terminie.

Czy tak należy traktować prasę, której rolą jest informowanie obywateli, mieszkańców gminy o ważnych dla nich sprawach?

Wobec powyższego wypadałoby powiadomić o całej sprawie wojewodę podkarpackiego.

Do sprawy wrócimy.

AKTUALIZACJA (17 lutego 2015 r.):

W dniu 16 lutego 2015 r. przesłano nam z UG Osiek Jasielski trzy dokumenty:

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w Załężu

projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat…

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF…


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.