Wójt Gminy Osiek Jasielski po wyroku WSA ujawnił komu przyznał nagrody

Odpowiedz_OsiekJasielskiSzanowni Mieszkańcy i Czytelnicy, w lipcu 2015 r. portal zaleze.com wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie z Wójtem Gminy Osiek Jasielski o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie Gminy w roku 2014 i 2015 r. Szkoda, że ujawnienie przez wójta komu i za co przyznał nagrody musiało być poprzedzone skargą do sądu, ale jawność sprzyja i powinna być zasadą, a nie wyjątkiem, jeśli chodzi o gospodarowanie finansami publicznymi, w tym właśnie przez Wójta.

O wygranej w sądzie z Wójtem Gminy Osiek Jasielski pisaliśmy w artykule z dnia 12 lipca 2015 r.:

Portal zaleze.com wygrał w WSA z Wójtem Gminy Osiek Jasielski o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie Gminy

Tam też opisaliśmy chronologicznie całą sprawę.

Dziś prezentujemy odpowiedź Wójta Gminy Osiek Jasielski, który po wyroku sądu, wreszcie go wykonał. Udostępnił informacje publiczną czyli ujawnił, którym urzędnikom przyznał w zeszłym (w tym) roku nagrody.

Czekamy również na wykonanie podobnego wyroku przez Burmistrza Miasta Jasło (zobacz: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie)

A to odpowiedź Wójta Gminy Osiek Jasielski wykonująca ostatecznie wyrok WSA w Rzeszowie:

Odpowiedz_OsiekJasielski

Wyrok jest już prawomocny i widnieje w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (sygn. akt: II SAB/Rz 45/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie):

Data orzeczenia
2015-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Magdalena Józefczyk.
Paweł Zaborniak
Stanisław Śliwa /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 149 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity.
Dz.U. 2014 poz 782 art. 1, art. 3 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – tekst jednolity
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Stanisław Śliwa /spr./ Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Paweł Zaborniak Protokolant sekretarz sądowy Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r. sprawy ze skargi M. H. redaktora naczelnego czasopisma „[…]” na bezczynność Wójta Gminy […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy […] do rozpoznania w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem wniosku skarżącego z dnia 15.03.2015 r. o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej podania imion i nazwisk, kwoty oraz uzasadnienia przyznania pracownikom Urzędu Gminy w […] nagród w 2014 r.; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wójta Gminy […] na rzecz skarżącego M. H. redaktora naczelnego czasopisma „[…]” kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

___

Komentarz:

Pytanie tylko w jaki sposób Wójt Gminy Osiek Jasielski odda te 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, które de facto Gmina „straciła” przez nieudostępnienie informacji publicznej prasie.

Może Wójt posadzi jakieś drzewka na terenie któregoś z sołectw, płacąc za nie oczywiście z własnej kieszeni?

Albo zakupi jakieś pomoce naukowe dla dzieci w którejś ze szkół w gminie Osiek Jasielski?

Możliwości jest wiele, by zwrócić te pieniądze podatnikom.

Zachęcamy Wójta do podjęcia takich działań, a wcześniej poinformowania nas o tym fakcie, chętnie opublikujemy te informacje na portalu.

A na koniec gratulujemy serdecznie Panu Mateuszowi Buczyńskiemu, Pani Danucie Pawlak oraz Panu Krzysztofowi Pecowi wyróżnienia w pracy zawodowej i otrzymania nagród pieniężnych od Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Dziękujemy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za udzieloną bezpłatną pomoc prawną.

Zobacz także:

Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród


1 komentarz
  1. gas pisze:

    Widzę że urzędnicy deficyt prawie 57 mld a oni rozdają pieniądze na lewo i prawo !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.