Wybory sołtysa w Załężu – 22 marca 2015 r.

ballot-box-largeWójt Gminy Osiek Jasielski, Pan Mariusz Pykosz informuje, że w dniu 22 marca 2015 r. (niedziela) zostaną przeprowadzone wybory sołtysa sołectwa Załęże. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej będzie w tym dniu Szkoła Podstawowa w Załężu.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem wyborczym opublikowanym w dniu 9 lutego 2015 r. przez Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Zachęcamy również do aktywnego uczestnictwa w wyborze nowego sołtysa w dniu 22 marca 2015 r. (niedziela). Głosować będzie można w godzinach 8.00 – 16.00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK JASIELSKI Z DNIA 06 LUTEGO 2015 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA TERMINU WYBORÓW SOŁTYSA SOŁECTWA ZAŁĘŻE

Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu sołectwa Osiek Jasielski wprowadzonego uchwałą Nr VIII/60/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski zmienionego uchwałą Nr XLIX/286/2010 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski Wójt Gminy Osiek Jasielski

INFORMUJE, ŻE

  1. WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA ZAŁĘŻE ZOSTAŁY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 22 MARCA 2015 ROKU
  2. SIEDZIBĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAŁĘŻU JEST SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAŁĘŻU
  3. WYBORY PRZEPROWADZA SIĘ W GODZINACH: OD 8.00 DO 16.00
  4. DNI, W KTÓRYCH UPŁYWAJĄ TERMINY WYKONANIA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE SOŁECTWA OKREŚLA PONIŻSZY KALENDARZ WYBORCZY:

do 09.02.2015 r.:

Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Wójta w sprawie ogłoszenia terminu wyborów sołtysa określającego siedzibę Obwodowych Komisji Wyborczych, termin zgłaszania kandydatów oraz godziny otwarcia lokali wyborczych w dniu wyborów

od 09.02.2015 r. do 19.02.2015 r.:

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa – składane w Urzędzie Gminy do urny z napisem: ,,zgłoszenia kandydatów na Sołtysa”. UWAGA: zgłoszenie może nastąpić wyłącznie na drukach urzędowych dostępnych w Urzędzie Gminy w godzinach jego pracy lub na stronie internetowej: www.osiekjasielski.ires.pl

do 27.02.2015 r.:

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarejestrowanych list kandydatów na sołtysa

od 25.02.2015 r. do 06.03.2015 r.:

Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych – składane w Urzędzie Gminy do urny z napisem: „zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych”. UWAGA: zgłoszenie może nastąpić wyłącznie na drukach urzędowych dostępnych w Urzędzie Gminy w godzinach jego pracy lub na stronie internetowej: www.osiekjasielski.ires.pl

do 09.03.2015 r.:

Powołanie przez Komisję RG ds. Wyborów Sołeckich Obwodowych Komisji Wyborczych

do 10.03.2015 r.:

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia składów Obwodowych Komisji Wyborczych

do 20.03.2015 r.:

Sporządzenie spisów wyborców

do 21.03.2015 r.:

Zakończenie kampanii wyborczej

22.03.2015 r.:

Przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych kart do głosowania, spisu wyborców i pozostałych materiałów wyborczych

22.03.2015 r. od godz. 8.00 do godz.16.00:

głosowanie

 

———–

Zobacz również: kalendarz_ZAŁEŻE 2015 wybory sołtysa

źródło: Gmina Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.