Wynagrodzenia, nagrody i wykształcenie urzędników Starostwa Powiatowego w Jaśle

___Clipboard03Sieć Obywatelska Watchdog Polska z Warszawy (siecobywatelska.pl), największa w Polsce organizacja działająca na rzecz szerokiego dostępu obywateli do informacji publicznej oraz zwiększania jawności i przejrzystości finansów publicznych, złożyła w lipcu 2014 roku m.in. do Starostwa Powiatowego w Jaśle wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii ukończonych kierunków studiów kierowników urzędu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa.

Dodatkowo zapytano urząd o wysokość wynagrodzeń brutto oraz wysokość dodatków (specjalnych, funkcyjnych, itp.) kierownictwa urzędu i kierowników komórek organizacyjnych każdego szczebla w grudniu 2013 oraz czerwcu 2014.

Zapytano również o wysokość nagród brutto przyznanych kierownictwu urzędu i kierownikom komórek organizacyjnych w roku 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014.

W odpowiedzi Sieć Obywatelska Watchdog Polska otrzymała wnioskowane informacje, które można pobrać w całości TUTAJ.

Całość odpowiedzi ze strony SP w Jaśle dostępna jest również poniżej:

___Clipboard01

___Clipboard02 ___Clipboard03 ___Clipboard04 ___Clipboard05

Jak napisano na stronie informacjapubliczna.org.pl podobne wnioski skierowane zostały do wszystkich Marszałków Województw oraz Wojewodów. W części spraw złożone zostały skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, m. in. wyroki: WSA w Gdańsku z 30 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Gd 64/14; WSA w Warszawie z 2 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 249/14; WSA w Opolu z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Op 17/14.

Źródło:
Wynagrodzenia i wykształcenie urzędników Starostwa Jasielskiego


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.