Wynik konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

urzadPrzedstawiamy Państwu informację o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, która właśnie ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Jasielski. O rozpisaniu konkursu na to stanowisko pisaliśmy w artykule z dnia 30 kwietnia 2015 r. – Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Termin składania ofert minął dnia 14 maja 2015 r.

___

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski wyłoniła w drodze głosowania tajnego kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych

w Samoklęskach w osobie Pana Bogusława Uliasza.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski
Mariusz Pykosz

 

Źródło:
BIP Gminy Osiek Jasielski [dostęp 2.06.2015 r., godz. 8:00]

___

Niestety powyższa informacja jest bardzo lakoniczna. Mieszkańcy nie mogą się z niej dowiedzieć kto zasiadał w komisji konkursowej (brak w BIP treści zarządzenia Wójta), ile ofert złożono w konkursie, ile z nich spełniało wymagania formalne, kto z imienia i nazwiska je złożył, jakie zastosowano metody i techniki naboru, jakie jest faktyczne uzasadnienie wyboru osoby na to stanowisko.

Wszystko tajne.

Takie postępowanie nie zwiększa zaufania mieszkańców/ obywateli do działań podejmowanych przez władzę.

Zwróciliśmy się więc do Urzędu Gminy Osiek Jasielski z zapytaniem o szczegóły tego naboru (m.in. życiorys, doświadczenie zawodowe, ukończone studia wyższe osoby wybranej na to stanowisko).

Poprosiliśmy urząd o udostępnienie danych na temat wybranego kandydata:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły (zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny właśnie to zawierać – zobacz Zarządzenie).

2) ukończone studia wyższe i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.

3) treść Zarządzenia nr Nr 33/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski w przedmiocie powołania Komisji Konkursowej,

4) ile ofert złożono w konkursie

5) ile z nich spełniało wymagania formalne

6) kto z imienia i nazwiska je złożył

7) jakie zastosowano metody i techniki naboru.

Jeśli tylko otrzymamy te informacje, przedstawimy je Państwu na portalu.

Warto przypomnieć w tym kontekście nasz artykuł z dnia 21 lutego 2015 r.: O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.