Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

HerbOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje,że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 15 marca 2013 roku, dotację z budżetu Gminy Osiek Jasielski na realizację zadań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych otrzymują poniżej wymienione podmioty.

Dotację z budżetu Gminy Osiek Jasielski na realizację zadań z zakresu: Pozalekcyjnych zajęć sportowych otrzymują:

1) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,AKACJA” – dotacja w kwocie 4.000 zł – zgodna z przedłożoną ofertą
2) LKS Czardasz Osiek Jasielski – dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna z przedłożoną ofertą
3) LKS Zamczysko Mrukowa – dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna z przedłożoną ofertą
Źródło:
UG Osiek Jasielski

1 komentarz
  1. Janusz Łaba pisze:

    No GIT! Gratuluję Marta, bo to jak zwykle Twoja sprawka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.