Wywiad miesiąca – Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski

__DSC01085Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Panem Mariuszem Pykoszem – Wójtem Gminy Osiek Jasielski, który przeprowadziliśmy w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski dnia 28 grudnia 2012 r. O inwestycjach w miejscowości Załęże i w gminie Osiek Jasielski, o zadłużeniu gminy i największych bolączkach jej mieszkańców, o planowanych przetargach, projekcie Podkarpackiego Systemu E-Administracji Publicznej, szansach na realizację postulatów mieszkańców Załęża umieszczonych w ankiecie ’Czego brakuje w Załężu?’ … a także o innych kwestiach dotyczących Załęża i całej gminy Osiek Jasielski można posłuchać w wywiadzie. Polecamy!

Wywiad z Wójtem Gminy Osiek Jasielski – Panem Mariuszem Pykoszem

Osiek Jasielski, 28 grudnia 2012 r.:

___                                                                                                                                                         ___

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=_LslKRFjaqw”]

 (wywiad dostępny w jakości FULL HD)

___                                                                                                                                                        ___

Pytania skierowane do Wójta Gminy Osiek Jasielski w wywiadzie:

 

1.  Jakie wydarzenia, inwestycje uznałby Pan za najważniejsze w 2011 i 2012 r.; co było najważniejsze dla Pana w obecnej kadencji – co udało się zrealizować do tej pory, a czego nie?

2.  W jakim stopniu Gmina Osiek Jasielski jest zadłużona i poprzez jakie działania ten dług jest obniżany?

3.  Czy istnieje realne zagrożenie zamknięcia szkoły w Załężu i innych szkół, które znalazły się w takiej samej sytuacji?

4.  Czy jest szansa na utworzenie przedszkola w Załężu (niepublicznego lub publicznego)?

5.  Ile podatków płaconych przez firmy w Załężu „wraca” do Załęża?

6.  Dlaczego opłaty „kanalizacyjne” w Załężu są tak wysokie?

7.  Jakie inwestycje w Załężu oraz w całej gminie Osiek Jasielski są planowane z budżetu gminy w 2013 r.?

8.  Jaka jest szansa na realizację propozycji zgłaszanych przez mieszkańców w ankiecie „Czego brakuje w Załężu?” umieszczonej na stronie portalu www.zaleze.com?

9.  Czy są jakieś wspólne plany inicjatyw z OSP w Załężu, Kołem Gospodyń Wiejskich, szkołą na przyszły rok? Jak układa się współpraca Gminy z tymi jednostkami?

10. Jakie są według Pana największe bolączki w gminie? Na co skarżą się mieszkańcy?

11. Przebudowa drogi na odcinku Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. Kiedy mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem technicznym? Kiedy zostanie ogłoszony przetarg? Kiedy rozpoczną się prace i ile mogą potrwać?

12. Na czym będzie polegać realizowany (również przez Gminę Osiek Jasielski) projekt Podkarpackiego Systemu E-administracji Publicznej?

13. Budowa sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej. Z jakich środków będzie finansowana i na podstawie jakich kryteriów podejmowane są decyzje, że akurat w takiej, a nie innej miejscowości realizowana jest tego typu inwestycja?

14. „Jasielska strefa usług publicznych”. Czy mógłby Pan przybliżyć założenia tego projektu?

15. Brak tablicy informacyjnej przy boiskach w Załężu. Czy planowane jest umieszczenie takiej tablicy przy boiskach, informującej, z jakich środków (unijnych, krajowych, gminnych…) było realizowane to przedsięwzięcie?

16. Co na dzień dzisiejszy gmina ma do zaproponowania (zwłaszcza młodzieży) w zakresie kultury?

17. Jaka jest Pana wizja rozwoju gminy za kilka lat? Jakie są Pana marzenia z tym związane?


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.