Z jakimi mediami Miasto Jasło zawarło umowy w roku 2014 i 2015 ?

_Jawnosc_Informacja_Publiczna25 października 2015 r. skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Urzędu Miasta Jasło wnioski o informację publiczną w sprawie udostępnienia kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy tymi jednostkami, a prasą/mediami w latach 2014-2015. Poprosiliśmy również o kopie faktur związanych z tymi umowami. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje nadesłane z tych urzędów na temat umów zawieranych z prasą/mediami lokalnymi.

I. Starostwo Powiatowe w Jaśle odpowiedziało nam bardzo szybko, że takich umów w tym okresie nie zawierało:

RS-II.1431.3.2015

{…}

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 października 2015 r. dotyczący udostępnienia informacji nt. umów zawartych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jaśle a prasą/mediami informuję, iż w latach 2014 – 2015 Starostwo Powiatowe w Jaśle nie zawierało takich umów.

Pozdrawiam

Monika Niziołek

Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Jaśle

___

II. Urząd Miasta Jasło odpisał dziś, tj. 6 listopada 2015 r., że:

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta w Jaśle drogą elektroniczną 26 października 2015 r., dotyczący udzielenia informacji w zakresie:

1) kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami) zawartych pomiędzy Urzędem Miasta Jasła a mediami w latach 2014-2015,

2) kopii faktur związanych z tymi umowami

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) informuję:

Ad. 1

Obsługa medialna miasta realizowana jest przez: rzecznika prasowego, oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta, przygotowanie własnego filmowego Serwisu Informacyjnego oraz poprzez podmioty zewnętrzne, z którymi zostają zawarte umowy (np.: na wykup czasu antenowego w lokalnych i regionalnych sieciach telewizji kablowych, opracowanie reportaży i audycji informacyjno-promocyjnych i wywiadów, publikacja ogłoszeń, relacje z imprez). W załączeniu kopie zawartych umów w latach 2014 i 2015.

Ad. 2

Z tytułu wykonania przedmiotowych umów, faktury wystawiane są miesięcznie na te same kwoty wynikające z zawartych umów. W załączeniu faktury (z jednego miesiąca) do każdej zawartej umowy.

Z poważaniem

Agata Koba

rzecznik prasowy UMJ

___

Załączniki:

Rok 2014

iTVP:

___

TV Obiektyw:

___

TVJ:

Rok 2015

iTVP:

___

TV Obiektyw:

___

TVJ:

___

Jak wynika z powyższych dokumentów, w roku 2014 miasto zapłaciło niektórym mediom lokalnym za świadczone usługi:

iTVP – 12 300 zł brutto

TV Obiektyw – 36 900 zł brutto

TVJ – 44 280 zł brutto

W sumie w roku 2014 dało to kwotę 93 480 zł brutto.

W roku 2015 kwoty te są następujące:

iTVP – 15 620 zł brutto (luty – grudzień)

TV Obiektyw – 36 936, 90 zł brutto

TVJ – 44 280 zł brutto

W sumie w roku 2015 daje to kwotę 96 836, 90 zł brutto.

Naszym zdaniem, może, ale nie musi, być to ważna informacja dla tych, którzy szukają obiektywnych, rzetelnych informacji z terenu Jasła i okolic. Zwłaszcza gdy dotyczą informacji na temat działania gminy.

Przypominamy naszym Czytelnikom, że ustawa Prawo prasowe w swoim pierwszym artykule stanowi, że:

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Według nas trudno jest spełnić te warunki organom prasowym, które mają zawarte np. z jednostkami samorządu terytorialnego umowy opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Jako redakcja portalu zaleze.com wystosowaliśmy podobny wniosek o udostępnienie informacji publicznej do wszystkich pozostałych gmin z powiatu jasielskiego.

Czekamy na odpowiedzi, o których Państwa poinformujemy.

Dołącz do profilu facebookowego Jawny Powiat Jasielski


1 komentarz
  1. marco pisze:

    ja pier…le…[wymoderowano] bo nie powiem inaczej. Prawie 45000 rocznie za plansze… Masakra. Do prokuratury za niegospodarność…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.