Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim będzie miał szyb windowy

urząd_organizacjaDnia 17 października 2013 roku na stronie BIP UG Osiek Jasielski ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Rozbudowa budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej o szyb windowy„. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych w istniejącym budynku, robót ziemnych , fundamentów i ścian fundamentowych, ścian szybu windowego, robót murarskich, stropu i wieńcy nadszybia, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, dachu konstrukcji i pokrycia, tynków wewnętrznych szybu windy, robót malarskich, elewacji, opaski przy ścianach zewnętrznych, instalacji elektrycznej, dostawy i montażu urządzeń windy osobowej dwuprzystankowej.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski (I piętro, pok. nNr 9 – administracja ), w terminie do dnia 30 października 2013 r. do godz. 10:00.

Przedmiar robót (załącznik do SIWZ):

 

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.